Działalność Forum Liderów w 2007 r.

 

FORUM LIDERóW BEZPIECZNEJ PRACY w 2007 r.

 

X KONFERENCJA FORUM LIDERóW BEZPIECZNEJ PRACY
22-23 października 2007 r., Wrocław


Konferencja Forum Liderów Bezpiecznej Pracy pn. „Mniej dźwigaj” była zorganizowana we współpracy z Cadbury Wedel Sp. z o.o., której przedstawiciele zaprezentowali przykłady dobrych praktyk z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom mięśniowo-szkieletowym. W drugim dniu konferencji odbyła się wizyta techniczna w zakładzie Cadbury Wedel, gdzie zaprezentowano funkcjonujące w tym zakresie rozwiązania.

Uczestnikami byli członkowie Forum Liderów Bezpiecznej Pracy oraz członkowie Krajowej Sieci Partnerów Krajowego Punktu Centralnego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy.

Tematem wiodącym konferencji było przeciwdziałanie problemom mięśniowo-szkieletowym. Konferencja była okazją do dzielenia się dobrymi praktykami i wymiany doświadczeń, co umożliwia znajdowanie takich metod i sposobów, które pozwalają na zmianę jakości życia i pracy. Uczestnicy spotkania wysłuchali referatów nt. zagrożeń, które prowadzą do dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego oraz referatu nt. profilaktyki dolegliwości kręgosłupa podczas pracy wykonywanej w pozycji siedzącej, która poprawia komfort pracy. Zapoznali się z ergonomicznym stanowiskiem pracy z komputerem, prawidłowymi parametrami siedziska, jego możliwościami regulacji w zależności od potrzeb.

Podczas konferencji odbyła się roczystość wręczenia Kart Liderów Bezpiecznej Pracy. W 2007 r. Komisja Wyboru Liderów Bezpiecznej Pracy podjęła decyzję o podwyższeniu kategorii oraz przedłużeniu ważności na lata 2007-2009 jedenastu Kart Lidera Bezpiecznej Pracy. Przyznano nominację na nowego członka Forum.

 

POSIEDZENIE KOMISJI WYBORU LIDERÓW BEZPIECZNEJ PRACY

W uznaniu uzyskanych wyników w zakresie wykorzystania osiągnięć nauki i techniki dla poprawy warunków pracy, bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy, Komisja Wyboru Liderów Bezpiecznej Pracy, na posiedzeniu w dniu 15 października 2007 r. podjęła decyzję o podwyższeniu kategorii oraz przedłużeniu ważności na lata 2007-2009 jedenastu Kart Lidera Bezpiecznej Pracy.

Przyznano nominację na nowego członka Forum – dla AFLOFARM Fabryka Leków Sp.z o.o.

Zieloną Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy otrzymał STABILATOR Sp. z o.o.

Komisja Wyboru Liderów Bezpiecznej Pracy podwyższyła kategorie Kart dwóm przedsiębiorstwom posiadającym dotychczas Zielone Karty Lidera na Karty Srebrne
- PSI Spółdzielczy Producent Sprężyn
- PZL Świdnik,

Komisja Wyboru Liderów Bezpiecznej Pracy podwyższyła kategorie Kart trzem przedsiębiorstwom posiadającym dotychczas Srebrne Karty Lidera na Karty Złote:
- Electrabel Polska S.A.,  
- Aflofarm Farmacja Polska S.A.
- Samodzielny Publiczny ZOZ – Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego im. Duńskiego Czerwonego Krzyża.