Działalność Forum Liderów w 2016 r.

 

 XIX Konferencja Forum Liderów Bezpiecznej Pracy

 

W dniach 19-20 października 2016 r. w Międzyzdrojach odbyła się XIX Konferencja Forum Liderów Bezpiecznej Pracy pt.: „Doskonalenie zarządzania bhp i behawioralne metody poprawy bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach”. Tegoroczna konferencja została zorganizowana we współpracy z Operatorem Gazociągów przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (wyróżnionym Złotą Kartą Lidera Bezpiecznej Pracy). W drugim dniu konferencji uczestnicy konferencji wzięli udział w wizycie technicznej w Gazoporcie w Świnoujściu.

W programie konferencji swoje doświadczenia z zakresu behawioralnych metod poprawy bezpieczeństwa pracy zaprezentowali przedstawiciele:

  1. Lumileds Poland S.A.
  2. Grupa Azoty. Zakłady Azotowe Puławy S.A.
  3. Gdańska Stocznia „Remontowa” S.A.
  4. Grupa Ożarów S.A.
  5. Dell Products (Poland) Sp. z.o.o.

 

   

 

więcej

 

 DOROCZNA OCENA DZIAŁALNOŚCI CZŁONKÓW FORUM LIDERÓW

 

W 2016 r. Komisja Wyboru Liderów Bezpiecznej Pracy dokonała oceny Wniosków przesłanych do CIOP-PIB  przez członków Forum Liderów Bezpiecznej Pracy. Ocenie poddano 30 Wniosków złożonych przez przedsiębiorstwa należące kandydujące do Forum Liderów Bezpiecznej Pracy.

 

Po analizie złożonych Wniosków Komisja podjęła decyzję o przyznaniu:

 1.    3  nominacji dla nowych członków Forum Liderów Bezpiecznej Pracy
 2.    6  Zielonych Kart Liderów Bezpiecznej Pracy na lata 2017-2018
 3.    6   Srebrnych Kart Liderów Bezpieczne Pracy na lata 2017-2018
 4.  15   Złotych Kart Liderów Bezpieczne Pracy na lata 2017-2018

 

Wyniki szczegółowe

 

Nowymi członkami Forum, Liderów Bezpiecznej Pracy zostali:

 1. ASCO Numatics Sp. z o. o. Oddział Produkcyjny z Łodzi
 2. Carmichael Engineering Group Ltd Sp z o.o.
 3. Dell Products Poland Sp. z o.o.

 

Zielone Karty Liderów Bezpiecznej Pracy na lata 2017-2018 przyznano dla:

 1. ABB Sp. z o.o.  
 2. Anatex Sp. z o.o.
 3. Dąbrowskie Wodociągi
 4. ISS Facility Services Sp. z o.o.
 5. Katowicki Holding Węglowy S.A.
 6.  Polskie LNG S.A.

 

Srebrne Karty Liderów Bezpieczne Pracy na lata 2017-2018 przyznano dla:

 1. Dekorglass Działdowo S.A.
 2. Merrid Controls Sp. z o.o.  
 3. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Turów
 4. Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
 5. RAFAKO S.A.
 6. Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Świdnik” S.A. Agusta Westland

 

Złote Karty Liderów Bezpieczne Pracy na lata 2017-2018 przyznano dla:

 1. Cemex Polska Sp. z o.o.
 2. FCA Poland S.A.
 3. Grupa Azoty S.A.
 4. Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.
 5. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne POLICE S.A.
 6. Grupa Ożarów S.A.
 7. Grupa Żywiec S.A. Browar w Elblągu
 8. Huta Bankowa Sp. z o.o.
 9. KGHM Polska Miedź S.A.
 10. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. z Łodzi
 11. Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.
 12. PKP Energetyka S.A.
 13. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 14. Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna
 15. Zakłady Górniczo-Metalowe ZĘBIEC w Zębcu S.A.

 

Karty Liderów Bezpiecznej Pracy zostały wręczone w dniu 19 października 2016 r. podczas uroczystej gali towarzyszącej XIX Konferencji Forum Liderów Bezpiecznej Pracy w Międzyzdrojach.

 

 Warsztaty zwiększające kompetencje społeczne liderów

 

W dniu 2 czerwca 2016 r. w CIOP-PIB w Warszawie przeprowadzone zostały warsztaty zwiększające kompetencje społeczne liderów (obserwatorów) w ramach pilotażowego programu modyfikacji zachowań w PKN ORLEN S.A.

 

 

Prezentacje dobrych praktyk z zakresu ograniczenia hałasu i wibracji w środowisku pracy podczas XVII Międzynarodowej Konferencji Zwalczania Hałasu NOISE CONTROL 2016

 

Członkowie Forum Liderów Bezpiecznej Pracy uczestniczyli w Międzynarodowej Konferencji Zwalczania Hałasu NOISE CONTROL 2016, która odbyła się w dniach 22-25 maja 2016 r. w Gniewie. W sesji pt. ”Zwalczanie hałasu i drgań mechanicznych w środowisku pracy – dobre praktyki” przedstawiono:

 • Działania proekologiczne prowadzone w Katowickim Holdingu Węglowym S.A. ograniczające emisję hałasu do środowiska - Urszula Mieszczak, KHW S.A. 
 • Redukcja hałasu na blokach energetycznych PGE GiEK oddział Elektrownia Bełchatów - Włodzimierz Chybiński,PGE GiEK oddział Elektrownia Bełchatów
 • Działania Operatora Gazociągów Przesyłowych  GAZ- SYSTEM  S.A. na rzecz ograniczenia hałasu w środowisku pracy - Paweł Mońka, GAZ- SYSTEM  S.A.
 • Działania prowadzone przez RAFAKO S.A. na rzecz ograniczenia hałasu i wibracji miejscowej w środowisku pracy - Piotr Kubala, RAFAKO S.A.
 • Ograniczenie ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na hałas na przykładzie zakładu produkcyjnego Lumileds Poland S.A. - Piotr Maciejewski, Elżbieta Kutyba, Lumileds Poland S.A.
 • Ocena zagrożenia i ograniczenie narażenia na hałas na stanowiskach pracy w Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. - Lidia Warda, Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

 

Prezentacje dobrych praktyk z zakresu promocji zdrowia w miejscu pracy podczas konferencji pt. „Zdrowie pracownika zyskiem firmy”

 

W dniu 27 kwietnia 2016 r. członkowie Forum Liderów Bezpiecznej Pracy uczestniczyli w konferencji pt. „Zdrowie pracownika zyskiem firmy” wraz z debatą pt. „Służba bhp – dziś i jutro”. Przedsięwzięcie wpisujące się w tegoroczną kampanię społeczną CIOP-PIB pn. Zdrowie pracowników zyskiem firmy” odbyło się w Poznaniu, podczas Międzynarodowych Targów SAWO.
W programie konferencji przedstawiono m.in.:

 • Programy promocji zdrowia wśród pracowników - dobre praktyki Cemex Polska
  - Anna Pęczek, Cemex Polska Sp. z o. o.
 • Programy promocji zdrowia wśród pracowników – dobre praktyki GlaxoSmithKline
  - Anna Majcher- Stabrowska, GlaxoSmithKline

Więcej: …

 

 

Seminarium „Zdrowie pracownika zyskiem firmy”

 

W dniu 19 kwietnia 2016 r. w Koszalinie Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie zorganizował seminarium pt. „Zdrowie pracownika zyskiem firmy”. Seminarium było elementem ogólnopolskiej kampanii społecznej pn. „Zdrowie pracowników zyski firmy”.
W seminarium uczestniczyło ok. 30 pracowników służby bhp pracujących w Straży Granicznej.
W programie seminarium zaprezentowano m.in. zasadny dbania o zdrowie, w zależności od wieku oraz rodzaju wykonywanej pracy (Katarzyna Hildt-Ciupińska, Zakład Ergonomii CIOP-PIB) oraz ocenę zdolności do pracy osób po nabyciu niepełnosprawności ruchowej (Karolina Pawłowska-Cyprysiak, Zakład Ergonomii CIOP-PIB). Zaprezentowano także dobre praktyki Straży Granicznej z zakresu ochrona zdrowia osób zatrudnionych w Straży Granicznej.

 

 

Wizyta pracowników służby bhp PKN Orlen S.A. oraz Grupy Kapitałowej PKN Orlen w laboratoriach „Tech-Safe-Bio” Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego

 

W dniu 15 stycznia br. w CIOP-PIB odbyło się spotkanie robocze w sprawie projektu związanego z przygotowaniem zaleceń i wskazówek odnośnie do optymalizacji obciążenia psychicznego pracowników PKN ORLEN S.A., zatrudnionych na stanowiskach produkcyjnych w systemie 12-godzinnej pracy zmianowej.

 

W ramach spotkania pracownicy służby bhp PKN Orlen S.A. oraz Grupy Kapitałowej PKN Orlen złożyli wizytę w laboratoriach „Tech-Safe-Bio” Instytutu. Zaprezentowano ponadto:

 • Resilience engineering jako innowacyjne podejście do zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy” (dr Małgorzata Pęciłło, CIOP-PIB)
 • „Wpływ pracy zmianowej na styl i jakość życia, zdrowie oraz zdolność do pracy” (dr Katarzyna Hildt-Ciupińska, mgr Karolina Pawłowska-Cyprysiak, CIOP-PIB).

 

Omówiono także szczegóły realizacji projektu.