Działalność Forum Liderów w 2017 r. do 2002 r.

 

  XX Konferencja Forum Liderów Bezpiecznej Pracy

 

XX Konferencja Forum Liderów odbyła się w dniach 25-26.10.2017 r. w Hotelu “Rzeszów”w Rzeszowie oraz w Mielcu (na terenie Zakładów Lotniczych PZL Mielec Sp. z o.o.). Konferencji towarzyszyła uroczystość wręczenia Kart Liderów Bezpiecznej Pracy, która odbyła się na zakończenie pierwszego dnia konferencji oraz wizyta techniczna w przedsiębiorstwie (u tegorocznego partnera konferencji - PZL Mielec Sp. z o.o.)

Podsumowanie konferencji: https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P30002831335688236754&html_tresc_root_id=11193&html_tresc_id=300008592&html_klucz=158&html_klucz_spis=

 

  Doroczna ocena członków Forum Liderów

 

W 2017 r. Komisja Wyboru Liderów Bezpiecznej Pracy dokonała oceny Wniosków przesłanych do CIOP-PIB  przez członków Forum Liderów Bezpiecznej Pracy. Ocenie poddano 27 Wniosków złożonych przez przedsiębiorstwa należące kandydujące do Forum Liderów Bezpiecznej Pracy.

 

Po analizie złożonych Wniosków Komisja podjęła decyzję o przyznaniu:

 1.  9  nominacji dla nowych członków Forum Liderów Bezpiecznej Pracy
 2.  1  Zielonej Karty Lidera Bezpiecznej Pracy na lata 2018-2019
 3.  2 Srebrnych Kart Liderów Bezpieczne Pracy na lata 2018-2019
 4.  14 Złotych Kart Liderów Bezpieczne Pracy na lata 2018-2019

 

Wyniki szczegółowe

 

Nowymi członkami Forum Liderów Bezpiecznej Pracy zostali:

 1. Akala Faraone Sp. z o.o.
 2. Bilfinger Industrial Services Polska Sp. z o.o.
 3. Elbudbis Sp z o.o.
 4. Orlen Laboratorium S.A.
 5. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
 6. PZL Mielec Sp. zo.o.
 7. Rolls-Royce Poland Sp. z o.o.
 8. Saur Neptun Gdańsk S.A.
 9. Trakcja PRKiI S.A.

 

Zieloną Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy na lata 2018-2019 przyznano dla PSI Spółdzielczy Producent Sprężyn Sp. z o.o.  

 

Srebrne Karty Liderów Bezpieczne Pracy na lata 2017-2018 przyznano dla:

 1. Philips Lighting Poland Sp. z o.o.
 2. Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie

 

Złotymi Kartami Liderów Bezpieczne Pracy na lata 2017-2018 zostali wyróżnieni następujący członkowie Forum Liderów:

 1. 3 Regionalna Baza Logistyczna Kraków
 2. Avon Operations Polska Sp. z o.o.
 3. Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.
 4. ENEA Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna
 5. GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. 
 6. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
 7. Grupa Kapitałowa Polimex-Mostostal
 8. Huta Bankowa Sp. z o.o.
 9. Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane IPB Sp. z o.o.
 10. Mostostal Warszawa S.A.
 11. Polski Koncern Naftowy ORLEN  S.A.
 12. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów
 13. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrowni Dolna Odra
 14. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Zespół Zakładów

 

Karty Liderów Bezpiecznej Pracy zostały wręczone 25 października 2017 r. podczas uroczystej gali towarzyszącej XX Konferencji Forum Liderów Bezpiecznej Pracy w Rzeszowie.

 

Zaproszenie do udziału w projekcie dot. dolegliwości mięśniowo-szkieletowych

 

Zapraszamy wszystkich członków Forum Liderów do udziału w projekcie badawczym, którego celem jest ocena częstości i intensywności występowania dolegliwości mięśniowo-szkieletowych oraz czynników warunkujących ich występowanie w zależności od wieku i płci pracowników biurowych. Projekt jest realizowany przez CIOP-PIB w ramach III etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”.

 

Więcej informacji:

Kierownik projektu: mgr Marzena Malińska, Zakład Ergonomii CIOP-PIB, e-mail: mamal@ciop.pl

 

  Zaproszenie do udziału w projekcie dot. zachowań pro- i antyzdrowotnych mężczyzn

 

Zapraszamy wszystkich członków Forum Liderów do udziału w projekcie badawczym, którego celem jest identyfikacja determinantów zachowań pro- i antyzdrowotnych oraz ich wpływu na zdrowie i zdolność do pracy wśród mężczyzn w wieku produkcyjnym. Projekt jest realizowany przez CIOP-PIB w ramach III etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”.

 

Więcej informacji:

Kierownik projektu: dr Katarzyna Hildt-Ciupińska, Zakład Ergonomii CIOP-PIB, e-mail: kahil@ciop.pl

 

  Zaproszenie do udziału w projekcie dot. uczenia się pracowników starszych

 

Zapraszamy wszystkich członków Forum Liderów do udziału w projekcie badawczym, któregocelem jest opracowanie modelu uwarunkowań procesu uczenia się pracowników starszych z uwzględnieniem rodzaju wykonywanej pracy. Projekt jest realizowany przez CIOP-PIB w ramach III etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”.

 

Więcej informacji:

Kierownik projektu: mgr Karolina Pawłowska-Cuprysiak, Zakład Ergonomii CIOP-PIB, e-mail: kapaw@ciop.pl