01 Portal wiedzy o BHP - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

WYDARZENIA

Działania Kampanii - 2019


Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy - 2019


Październik

Listopad

 • Informacja prasowa na temat zakończenia i wyników kampanii „Substancje niebezpieczne pod kontrolą”


odbyły się:

Kwiecień 2018

 • 12 kwietnia - prezentacja kampanii podczas XX Konferencji nt. Problemów Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Polskim Górnictwie, Szczyrk
 • 24 kwietnia – Międzynarodowe Targi SAWO 2018 w Poznaniu:
  • Spotkanie informacyjne nt. kampanii dla Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, Sieci Ekspertów ds. BHP certyfikowanych przez CIOP-PIB, Krajowej Sieci Partnerów Krajowego Punktu Centralnego EU-OSHA
  • Wystąpienia dot. tematu kampanii podczas konferencji pn. "Bezpieczna praca z chemikaliami". Główny organizator: miesięcznik "Promotor"
  • Udostępnienie materiałów informacyjnych kampanii na stoisku CIOP-PIB

Maj 2018

 • 9 maja - spotkanie prasowe dla przedstawicieli mediów, Warszawa, więcej informacji...
 • 15 maja - prezentacja kampanii podczas konferencji pn. "Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy w praktyce", współorganizowanej przez członków Sieci Ekspertów ds. BHP certyfikowanych przez CIOP-PIB, Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin
 • 29 maja
  • prezentacje dot. problematyki kampanii podczas spotkania służb BHP przedsiębiorców i organów nadzoru górniczego, Wyższy Urząd Górniczy, Katowice

Czerwiec 2018

 • 5 czerwca - warsztaty dot. substancji niebezpiecznych skierowane do społecznych inspektorów pracy. Współorganizacja: NSZZ Solidarność, Gdańsk - program
 • 6 czerwca - warsztaty dot. substancji niebezpiecznych skierowane do społecznych inspektorów pracy. Współorganizacja: NSZZ Solidarność, Poznań - program
 • 13 czerwca - prezentacje na temat substancji niebezpiecznych, ochron indywidualnych i problematyki kampanii podczas spotkania Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, Oddziału w Łodzi
 • 15 czerwca
  • prezentacja dot. tematyki kampanii podczas V Konferencji Naukowej "Inżynieria bezpieczeństwa a zagrożenia cywilizacyjne", Częstochowa. Główni organizatorzy: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
  • Konferencja pn. "Substancje i mieszaniny chemiczne – zagrożenia – profilaktyka" w Szczecinie. Współorganizacja: CIOP-PIB, Ogólnopolskie Stowarzyszanie Pracowników Służby BHP, Oddział Szczecin - program
 • 19 czerwca - seminarium pn. "Niebezpieczne substancje psychoaktywne w miejscu pracy", organizowane przez Regionalny Ośrodek Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi, Łódź (http://www.frp.lodz.pl/niebezpieczne-substancje-psychoaktywne-w-miejscu-pracy-9-czerwca-2018-r/)

Wrzesień 2018

 • 12 września - Konferencja pn. "Substancje chemiczne w miejscu pracy – obowiązki pracodawcy i rola służby bhp" - warsztaty dot. substancji niebezpiecznych skierowane do przedstawicieli MŚP i specjalistów bhp, Łódź. Współorganizacja: CIOP-PIB, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi - program , formularz zgłoszenia (.docx)
 • 26 września - konferencja szkoleniowa pn. "Substancje rakotwórcze w miejscu pracy" skierowana do pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych, zorganizowana we współpracy z Głównym Inspektoratem, Warszawa - program – zakończono nabór uczestników (z uwagi na duże zainteresowanie analogiczna konferencja zostanie powtórnie zorganizowana)
 • 27 września - konferencja pt. "Substancje chemiczne w miejscu pracy". Współorganizacja: CIOP-PIB, Przedstawiciele Sieci Ekspertów ds. BHP certyfikowanych przez CIOP-PIB: DELPHI BDU, Centrum Kształcenia Mieczysław Jankowski, Techprint Marcin Babski, Jabłonna program (wersja robocza) , formularz zgłoszenia (.docx)

Październik 2018

 • 16 października – II Konferencja szkoleniowa pn. Substancje rakotwórcze w miejscu pracy, skierowana do pracowników stacji sanitarno – epidemiologicznych, Warszawa. Współorganizacja: Główny Inspektorat Sanitarny (program pdf)
 • 23 października - Konferencja pn. "Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o chemii", Łódź. Współorganizacja: Uniwersytet Łódzki, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości z Łodzi. Miejsce konferencji: Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego (Program i Formularz zgłoszania udziału)
 • 24-26 października - prezentacja dot. tematyki kampanii podczas konferencji organizowanej przez Polskie Towarzystwo Higienistów Przemysłowych, Łódź
 • 25 października - Konferencja pn. "Substancje niebezpieczne pod kontrolą", Starogard Gdański, aula konferencyjna firmy Polpharma S.A. Współorganizacja: CIOP-PIB, Polpharma S.A., Program pdf i formularz zgłoszenia doc

Marzec – Listopad 2019

 • Dystrybucja materiałów informacyjnych i promocyjnych (do wyczerpania zasobów)
 • Publikacje w prasie i mediach elektronicznych

Maj 2019

 • 7 maja 2019 r. - Konferencja nt. narażenia na niebezpieczne substancje chemiczne pracowników służby zdrowia, Łódź. Główny organizator: Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Łodzi
 • 22 maja 2019 r. – warsztaty nt. środków ochrony indywidualnej (skierowane do partnerów kampanii, Warszawa)

Czerwiec 2019

 • 13 czerwca 2019 r. - III Konferencja szkoleniowa pn. "Substancje rakotwórcze i cytostatyczne w miejscu pracy", Wrocław, Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy (skierowana do pracowników stacji sanitarno – epidemiologicznych). Współorganizacja: Główny Inspektorat Sanitarny, program

SIERPIEŃ 2019

WRZESIEŃ 2019