Egzamin końcowy

 

E g z a m i n y


EGZAMIN KOŃCOWY 

 

 

Osoby, które obroniły pracę dyplomową mogą odbierać Świadectwa ukończenia sp w pok. 201 (IIp, budynek A), lub otrzymać je pocztą. Proszę wysłać aktualny adres odbiorcy na maila: betar@ciop.pl

 

wzór strony tytułowej pracy dyplomowej (pdf)