Przepisy prawne

 

Obowiązki osoby prowadzącej jacht

1. Za bezpieczeństwo żeglugi jest odpowiedzialny kapitan jachtu (kierownik statku).

2. Każdy jacht żaglowy i motorowy powinien być wyposażony w środki ratunkowe lub asekuracyjne oraz w środki przeciwpożarowe, zgodnie z wpisem w dokumencie rejestracyjnym lub w karcie bezpieczeństwa jachtu. - Sprawdź czy na jachcie jest wystarczająca ilość środków ratunkowych

3. Podczas żeglugi musi być prowadzona ciągła obserwacja akwenu, w tym innych jednostek plywających.

4. Do obowiązków kapitana statku (kierwonika statku) należy zapoznanie załogi z zasaadami użytkownia środków bezpieczeństwa będących w wyposażeniu jachtu oraz z procedurami alarmowymi.

5. Osoba nieumiejąca pływać przebywając na pokładzie statku powinna mieć na sobie kamizelkę ratunkową (odpowiednio dobraną do wzrostu i masy ciała).

6. O założeniu srodków asekuracyjnych, kamizelek ratunkowych lub szelek bezpieczeństwa przez członków załogi umiejących pływać decyduje kapitan statku.

7. Za bezpieczeństwo w zorganizowanych formach szkolenia żeglarskiego oraz motorowodnego i narciarstwa wodnego jest odpowiedzialny kierownik wzszkolenia egalrskiego lub motorowodnego. Osoby które nie ukonczyly 16 roku zycia, majace uprawnienia żglarza jachtowego moga żeglowac pod nadzorem, tylko w porze dziennej oraz na akwenach na ktorych molwie jest podjecie natychmiastowej akcji ratowniczej.

 

Posiadanie wymaganych kwalifikacji do uprawiania żeglarstwa stwierdza się nadaniem odpowiedniego patentu żeglarskiego Polskiego Związku Żeglarskiego (PZŻ).

 

W Polsce zostały określone m.in. następujące patenty żeglarskie:

a) żeglarza jachtowego,

b) sternika jachtowego,

c) jachtowego sternika morskiego,

d) kapitana jachtowego.

 

 

Pływanie "na silniku"

Niestety ze względu na tłok na przystaniach i w portach wyposażenie jachtu w silnik stało się koniecznością. Oczywiście silnik ten powinien pełnić jedynie funkcję pomocniczą, pomagając przy manewrach np. w porcie.