Moduł 1 "Prawna ochrona pracy"
pdf Karta modułu

  pobierz        

pdf Lekcja 1 "System ochrony pracy w Polsce"

  pobierz        

  pdf Foliogramy do Lekcji 1

  pobierz        

pdf Lekcja 2 "Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy"

  pobierz        

  pdf Foliogramy do Lekcji 2

  pobierz        

pdf Lekcja 3 "Ochrona pracy kobiet, młodocianych i niepełnosprawnych"

  pobierz        

  pdf Foliogramy do Lekcji 3

  pobierz        

pdf Lekcja 4 "Postępowanie w związku z wypadkiem przy pracy i chorobą zawodową oraz świadczenia z tego tytułu"

  pobierz        

 

pdf

Foliogramy do Lekcji 4

  pobierz