Moduł 5 "Zasady udzielania pierwszej pomocy"
pdf Karta modułu

  pobierz        

pdf Lekcja 1 "Zasady pierwszej pomocy"

  pobierz        

  pdf Foliogramy do Lekcji 1

  pobierz        

pdf Lekcja 2 "Zasady postępowania na miejscu wypadku"

  pobierz        

  pdf Foliogramy do Lekcji 2

  pobierz        

pdf Lekcja 3 "Ocena stanu poszkodowanego i podstawowe podtrzymywanie życia"

  pobierz        

  pdf Foliogramy do Lekcji 3

  pobierz        

pdf Lekcja 4 "Postępowanie przy zranieniach, krwotokach, oparzeniach i odmrożeniach"

  pobierz        

  pdf Foliogramy do Lekcji 4

  pobierz        

pdf Lekcja 5 "Postępowanie przy obrażeniach kości i stawów"

  pobierz        

  pdf Foliogramy do Lekcji 5

  pobierz        

pdf Lekcja 6 "Nagłe zaburzenia świadomości w chorobach wewnętrznych i inne niebezpieczne sytuacje"

  pobierz        

 

pdf

Foliogramy do Lekcji 6

  pobierz