Moduł 2 "Zagrożenia jednostki ze strony przyrody"
pdf Karta modułu

  pobierz        

pdf Lekcja 1 "Słońce jako źródło pozytywnych i negatywnych oddziaływań na człowieka i środowisko"

  pobierz        

  pdf Foliogramy do Lekcji 1

  pobierz        

pdf Lekcja 2 "Ochrona przed skutkami promieniowania słonecznego".

  pobierz        

  pdf Foliogramy do Lekcji 2

  pobierz        

pdf Lekcja 3 "Zagrożenia ze strony zjawisk atmosferycznych"

  pobierz        

  pdf Foliogramy do Lekcji 3

  pobierz        

pdf Lekcja 4 "Rośliny i zwierzęta jako źródło zagrożeń dla zdrowia człowieka"

  pobierz        

pdf Lekcja 5 "Sposoby zapobiegania zagrożeniom w różnych sytuacjach"

  pobierz        

  pdf Foliogramy do Lekcji 5

  pobierz