Moduł 1 "W świecie zagrożeń"
pdf Karta modułu

  pobierz        

pdf Lekcja 1 "Rodzaje zagrożeń"

  pobierz        

pdf Lekcja 2 "Służby ratownictwa"

  pobierz        

pdf Lekcja 3 "Substancje szkodliwe"

  pobierz        

pdf Lekcja 4 "Kiedy spotkam przedmioty niebezpieczne"

  pobierz        

pdf Lekcja 5 "Bakterie i wirusy"

  pobierz        

pdf Lekcja 6 "Świat maszyn i instalacji"

  pobierz        

pdf Lekcja 7 "Hałas - niewidzialny wróg"

  pobierz        

pdf Lekcja 8 "Zagrożenia ze strony sił przyrody"

  pobierz        

pdf Lekcja 9 "Zwierzęta wśród nas"

  pobierz        

pdf Lekcja 10 "Czego się nauczyłem?"

  pobierz        

pdf FOLIOGRAMY

  pobierz        

MATERIAŁY POMOCNICZE DLA UCZNIA
pdf Lekcja 1 "Potop i plagi egipskie"

  pobierz        

pdf Lekcja 2 "Służby ratownictwa"

  pobierz        

pdf Lekcja 3 "Substancje szkodliwe"

  pobierz        

pdf Lekcja 4 "Przedmioty niebezpieczne"

  pobierz        

pdf Lekcja 5 "Bakterie i wirusy"

  pobierz        

pdf Lekcja 6 "Świat maszyn"

  pobierz        

pdf Lekcja 7 "Hałas -niewidzialny wróg"

  pobierz        

pdf Lekcja 8 "Zagrożenia ze strony sił przyrody"

  pobierz        

pdf Lekcja 9 "Zwierzęta wśród nas"

  pobierz