Grzyby pleśniowe

 

Alternaria alternata
Kolonie na podłożu MEA
(po 7 dniach inkubacji w temperaturze 30°C)
Spory. Mikroskop świetlny,
powiększenie: 400×

Aspergillus flavus
Kolonie na podłożu MEA
(po 7 dniach inkubacji w temperaturze 30°C)
Mikroskop świetlny,
powiększenie: 400×

Aspergillus fumigatus
Kolonie na podłożu MEA
(po 7 dniach inkubacji w temperaturze 30°C)
Mikroskop świetlny,
powiększenie: 400×

Aspergillus niger
Kolonie na podłożu MEA
(po 7 dniach inkubacji w temperaturze 30°C)
Mikroskop świetlny,
powiększenie: 1000×

Aspergillus versicolor
Kolonie na podłożu MEA
(po 7 dniach inkubacji w temperaturze 30°C)
Mikroskop świetlny,
powiększenie: 1000×