Fermy drobiu

Mikroorganizmy wyizolowane z próbek powietrza pobranych na fermach drobiu prowadzących intensywny chów drobiu dla celów komercyjnych – produkcja mięsa

 


Fot. Lekooporne szczep Klebsiella pneumoniae ssp. pneumoniae wytwarzające β-laktamazy o rozszerzonym spektrum (ESBL) na podłożu chromogennym ESBL (zielononiebieskie zabarwienie kolonii wytwarzających ß-glukozydazę).
 

Fot. Kolonie Klebsiella pneumoniae ssp. pneumoniae na podłożu selektywnym MacConkeya.
 

Fot. Kolonie Proteus spp. (bezbarwne) i Enterobacter spp. (różowe) na podłożu selektywnym MacConkeya.
 

Fot. Lekooporne szczepy Klebsiella spp. (zielone) i Escherichia coli (brązowe) wytwarzające β-laktamazy o rozszerzonym spektrum (ESBL) na podłożu chromogennym ESBL.
 

Fot. Kolonie Escherichia coli (różowe) na podłożu na podłożu selektywnym MacConkeya.
 

Fot. Lekooporne szczepy Escherichia coli (brązowe) wytwarzające β-laktamazy o rozszerzonym spektrum (ESBL) na podłożu chromogennym ESB.
 

Fot. Lekooporne szczepy Enterobacter aerogenes (zielone) wytwarzające β-laktamazy o rozszerzonym spektrum (ESBL) na podłożu chromogennym ESBL.
 

Fot. Kolonie Enterobacter aerogenes (różowe) na podłożu na podłożu selektywnym MacConkeya
 

Fot. Kolonie Salmonella enterica na podłożu na podłożu selektywnym MacConkeya
 

Fot. Oporne na wankomycynę szczepy Enterococcus faecalis (niebiesko-zielony) oraz E. faecium (kolor fioletowy) na podłożu różnicującym VRE.
 

Fot. Kolonie meticylinoopornych szczepów Staphylococcus aureus (MRSA) (kolor różowy do czerwonego) oraz meticylinooporne kolonie koagulazoujemnych szczepów z rodzaju Staphylococcus MRCNS (niebieskie lub żółtawe odcienie) na podłożu różnicującym MRSA.
 

Fot. Kolonie Staphylococcus aureus na podłożu selektywnym Baird Parker.
 

Fot. Kolonie Listeria monocytogens na podłożu selektywnym ALOA.