Włókniny filtracyjne

 

Wzrost grzybów pleśniowych (izolacja z włókniny filtracyjnej) na podłożu agarowym z dichloranem, czerwienią bengalską i chloramfenikolem (DRBC)
 
Wzrost grzyba pleśniowego Aspergillus fumigatus (izolacja z włókniny filtracyjnej) na podłożach agarowych
 
Kolonie grzyba plesniowego Aspergillus niger  (izolacja z włókniny filtracyjnej) na podłożach agarowych
 
Kolonie grzyba pleśniowego Aspergillus niger  (izolacja z włókniny filtracyjnej) na podłożach agarowych
 
Wzrost grzybów pleśniowych (izolacja z włókniny filtracyjnej) na podłożu agarowym z dichloranem, czerwienią bengalską i chloramfenikolem (DRBC)
 
Kolonie grzyba pleśniowego Trichoderma spp. (izolacja z włókniny filtracyjnej) na agarze Sabouraud z 4% dekstrozą
 
Aspergillus spp. na powierzchni filtrów z układów klimatyzacyjnych samochodów osobowych.
 
Aspergillus spp. na powierzchni filtrów z układów klimatyzacyjnych samochodów osobowych.