Przemysł mięsny

 


Wielolekooporne bakterie patogenne wyizolowane z próbek pobranych w zakładach przetwórstwa mięsneg