Aktualności BioInfo

 

Jak uniknąć zakażenia SARS-CoV-2

Nowo odkryty koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, suchym kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. Infekcji może również towarzyszyć katar, ból gardła lub biegunka. Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi.

 

Jak uniknąć zakażenia SARS-CoV-2

 1. Jeśli wychodzisz z domu, musisz zakryć nos i usta. Możesz to zrobić za pomocą maseczki jednorazowej, maseczki materiałowej, chusty, apaszki czy szalika. Dzięki temu chronisz siebie i innych. 
 2. Myj często ręce z użyciem środka antyseptycznego, a jeśli nie masz go pod ręką dokładnie wodą i mydłem.
 3. Regularnie czyść powierzchnie, których dotyka wiele osób, np. blaty biurek w miejscach pracy, klamki, włączniki światła, itd.
 4. Koniecznie zachowuj bezpieczny dystans (1,5-2m) od innych osób.
 5. Upewnij się, czy informacje o COVID-19 pochodzą z wiarygodnych źródeł, takich jak krajowe instytucje służby zdrowia, personel medyczny czy WHO. Pamiętaj, że infekcja zaczyna się zazwyczaj od gorączki i suchego kaszlu, a nie od kataru.
 6. Unikaj podróży, gdy masz gorączkę lub kaszel. Jeśli objawy choroby pojawią się podczas podróży samolotem, niezwłocznie poinformuj o tym załogę, a po powrocie do domu skontaktuj się z personelem medycznym i opowiedz, skąd właśnie przyleciałeś.
 7. Podczas kichania i kasłania zasłaniaj usta łokciem, nie dłonią, lub używaj jednorazowej chusteczki, którą po użyciu niezwłocznie wyrzuć do śmieci. Potem umyj i zdezynfekuj ręce.
 8. Jeśli masz ponad 60 lat i problemy ze zdrowiem, np. cierpisz na niewydolność sercowo-naczyniową lub oddechową, cukrzycę, unikaj zatłoczonych miejsc, gdzie łatwo o kontakt z potencjalnie zarażonymi osobami.
 9. Jeśli poczujesz się źle, zostań w domu i wezwij lekarza lub zawodowego pielęgniarza/ ratownika, który na podstawie informacji o objawach choroby, podróży, które odbyłeś i kontaktów, jakie miałeś w ostatnim czasie, opracuje plan działania i podejmie decyzję, co do dalszego postępowania.

10. Jeśli zachorujesz, pozostań w domu, odizoluj się od pozostałych członków rodziny – również podczas posiłków, korzystaj z osobnych sztućców, talerzy, itp. W razie uczucia duszności, wezwij lekarza.

11. Jeśli odczuwasz niepokój, lęk, spróbuj znaleźć sposób na oderwanie myśli i uspokojenie się.

 

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej zgodnie z  informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Zdrowia   https://www.gov.pl/web/zdrowie.

 

Zasady postępowania z instalacjami wentylacyjnymi w pomieszczeniach

podczas zagrożenia koronawirusem typu SARS-CoV-2

 

W przypadku zagrożenia wirusami, w tym koronawirusem, w zależności od miejsca występowania zalecane jest stosowanie odpowiednich organizacyjnych i technicznych środków ochronnych.

 1. Instalacje wentylacji i/lub klimatyzacji powietrza w pomieszczeniach wewnątrz budynków:

a)      Dezynfekcja powierzchni elementów wyposażenia pomieszczeń oraz instalacji wentylacji i/lub klimatyzacji powietrza chemicznymi preparatami dezynfekującymi zalecanymi w liście N przez The Environmental Protection Agency (EPA).

b)      Dezynfekcja całych pomieszczeń promieniowaniem UVC. Ogólne zasady dezynfekcji promieniowaniem UVC to:

-        czas trwania dezynfekcji co najmniej 30 minut,

-        podczas dezynfekcji w pomieszczeniu nie mogą znajdować się ludzie

-        po zakończeniu dezynfekcji należy odczekać z użytkowaniem pomieszczeń dodatkowo 30 minut

-        promieniowanie UVC nie może być stosowane do dezynfekcji rąk i innych części ciała człowieka.

Szczegóły dezynfekcji promieniowaniem UVC podano w załączniku 2.

c)      Dezynfekcja wewnątrz instalacji wentylacji i/lub klimatyzacji oraz powierzchni filtrów powietrza promieniowaniem UVC.

Uwaga: dezynfekcja promieniowaniem UVC nie nadaje się do filtrów wysokoskutecznych typu EPA, HEPA i ULPA, z powodu ich głębokości i gęstości upakowania materiału filtracyjnego.

d)      Instalacja wentylacji i/lub klimatyzacji powinna zapewniać zadany układ ciśnień w pomieszczeniach bezwzględnie podczas każdego etapu pracy instalacji, bez względu na zanieczyszczenie filtrów powietrza, tryb pracy (pełna lub ograniczona wydajność) oraz inne zakłócenia pracy instalacji.

e)      Minimalna krotność wymian powietrza w pomieszczeniach nie powinna być mniejsza niż 2 h-1, jednak z uwagi na zalecenia WHO sugeruje się co najmniej dwukrotne zwiększenie krotności wymian powietrza w pomieszczeniach, w których występuje zagrożenie wirusami.

f)       Zasadniczymi środkami ochronnymi instalacji wentylacyjnych i/lub klimatyzacyjnych są filtry powietrza.

g)      Filtry powietrza powinny być oznaczone i sklasyfikowane zgodnie z normami serii  PN-EN ISO 16890, PN-EN ISO 29463 i PN-EN 1822-1. Ze względu na klasy filtracyjne filtry powietrza dzielimy na: wstępne (Coarse Air Filter), ePM10 w stosunku do cząstek o wymiarach od 0,3 do 10 µm, ePM2,5 w stosunku do cząstek o wymiarach od 0,3 do 2,5 µm, ePM1 w stosunku do cząstek o wymiarach od 0,3 do 1 µm oraz wysokoskuteczne typu EPA (E) - Efficient Particulate Air Filter, HEPA (H) - High Efficient Particulate Air Filter i ULPA (U) - Ultra Low Penetration Air Filter lub odpowiednio klasy od ISO 15E do ISO 75U.

h)      Instalowanie filtrów powietrza jest wymagane we wszystkich przewodach wentylacyjnych doprowadzających powietrze z zewnątrz i powietrza recyrkulacyjnego. Filtry mogą być instalowane szeregowo w głównym ciągu instalacji wentylacyjnej lub poszczególnych przewodach instalacji.

i)       W instalacjach filtry wysokoskuteczne typu EPA, HEPA, ULPA powinny być poprzedzone filtrami wspomagającymi typu ISO Coarse, ISO PM10,ISO PM2.5 lubISO PM1.

j)       Zalecana częstość kontroli czystości poszczególnych elementów instalacji wentylacyjnych i/lub klimatyzacyjnych wynosi odpowiednio dla:

-        centrali wentylacyjnych i/lub klimatyzacyjnych i/lub jednostek uzdatniających powietrza – 12 miesięcy

-        filtrów powietrza – 6 miesięcy lub zgodnie z zaleceniami producenta

-        przewodów wentylacyjnych – 12 miesięcy

-        elementów/urządzeń końcowych typu anemostaty, kratki wentylacyjne – 12 miesięcy.

k)      Zużyte filtry powietrza stosowane w instalacjach wentylacyjnych i/lub klimatyzacyjnych powinny być usuwane jako „Odpady niebezpieczne” – kod 18 02 02*.

 

 1. Instalacje wentylacji i/lub klimatyzacji powietrza w indywidualnych i zbiorowych środkach transportu

a)      Okresowa dezynfekcja powierzchni elementów doprowadzających powietrza do wnętrza chemicznymi preparatami dezynfekującymi zalecanymi w liście N przez EPA (Załącznik 1).

W przypadku stwierdzenia, że środkiem transportu poruszał się użytkownik u którego potwierdzono koronawirusa SARS-CoV-2, lub pasażerowie mieli kontakt z osoba zakażoną, wewnętrzne powierzchnie oraz instalacja wentylacji i lub klimatyzacji powinny zostać oczyszczona przy użyciu chemicznego preparatu dezynfekcyjnego zalecanego w liście N przez EPA.

 

dr Małgorzata Gołofit-Szymczak

dr inż. Tomasz Jankowski

dr Przemysław Oberbek

dr inż. Szymon Jakubiak