Odpady medyczne

Odpady medyczne powstają w wyniku udzielania świadczeń zdrowotnych oraz prowadzenia badań i doświadczeń naukowych w zakresie nauk medycznych i biologicznych, a także  w wyniku świadczenia usług weterynaryjnych, takich jak badanie i leczenie zwierząt oraz prowadzenie prac naukowych i doświadczalnych na zwierzętach.

Problematykę związaną z gospodarką odpadami w Polsce reguluje ustawa o odpadach z 14 grudnia 2012 roku (Dz.U. 2013 poz. 21, ze zm.). Tekst jednolity ustawy opublikowano Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 797).