Mleczarnia

 

CZYNNIK BIOLOGICZNY GRUPA ZAGROŻENIA DZIAŁANIE NA CZŁOWIEKA PROFILAKTYKA
WIRUSY
Wirus zapalenia wątroby typu E (Caliciviridae) 2 zapalenie wątroby czystość w miejscu pracy, dezynfekcja
Wirus Norwalk, norowirus
(Caliciviridae)
2 zapalenie jelit: biegunka, wymioty czystość w miejscu pracy, dezynfekcja
Rotawirus
(Reoviridae)
2 zapalenie żołądka i jelit, biegunki dezynfekcja, unikanie kontaktu z chorymi, czystość w miejscu pracy  
Wirus krowianki (Poxviridae) 2 zapalenie skóry, zakażenia uogólnione stosowanie środków ochrony indywidualnej, dezynfekcja
Wirus guzków dojarek (Poxviridae) 2 grudkowe zapalenie skóry stosowanie środków ochrony indywidualnej, dezynfekcja
Adenowirus (Adenoviridae) 2 gorączki adenowirusowe stosowanie środków ochrony indywidualnej, dezynfekcja
BAKTERIE
Bakterie (Gram-dodatnie ziarniaki)
Staphylococcus aureus/
gronkowiec złocisty
2 zakażenia ropne, stany zapalne dróg oddechowych i innych narządów stosowanie środków ochrony indywidualnej, przestrzeganie zasad czystości i higieny w miejscu pracy, oświata zdrowotna, opatrywanie ran
Bakterie (Gram-dodatnie ziarniaki) Streptococcus spp. 2 zapalenie płuc, wsierdzia, jamy ustnej, dróg moczowych i innych narządów stosowanie środków ochrony indywidualnej, dezynfekcja, sterylizacja, przestrzeganie zasad czystości i higieny w miejscu pracy, oświata zdrowotna, opatrywanie ran
Bakterie (warunkowo beztlenowe pałeczki gram-ujemne) Escherichia coli/ pałeczka okrężnicy 2 oportunistyczne zapalenia jelit, biegunki, reakcje immunotoksyczne wywołane endotoksyną przestrzeganie zasad higieny w miejscu pracy, mycie rąk, dezynfekcja, sterylizacja, stosowanie środków ochrony indywidualnej
Bakterie (pałeczki Gram-dodatnie) Listeria monocytogenes/ pałeczka listeriozy 2 listerioza mogąca przebiegać pod postacią zapalenia opon mózgowych i mózgu, anginy z posocznicą, zapalenia skóry, spojówek i węzłów oraz przewlekłego zapalenia narządu rodnego stosowanie środków ochrony indywidualnej, sterylizacja, ochrona pracownic w ciąży przed możliwym kontaktem z  zarazkiem
Bakterie (prątki) Mycobacterium paratuberculosis 2 mikobakterioza stosowanie środków ochrony indywidualnej, dezynfekcja
Bakterie (warunkowo beztlenowe pałeczki Gram-ujemne)
Yersinia enterocolitica
2 jersinioza, zapalenie żołądka i jelit, zatrucia pokarmowe, ropnie i inne zakażenia pozajelitowe zachowanie zasad czystości i higieny, opatrywanie ran, stosowanie ochron indywidualnych, dezynfekcja, sterylizacja
Bakterie (warunkowo beztlenowe pałeczki Gram-ujemne) Salmonella spp. 2 salmoneloza, zapalenie żołądka i jelit, zatrucia pokarmowe przestrzeganie zasad higieny w miejscu pracy, dezynfekcja, Stosowanie środków ochrony indywidualnej
Bakterie (tlenowe pałeczki Gram-ujemne) Pseudomonas aeruginosa/ pałeczka ropy błękitnej 2 zakażenia dróg moczowych, zapalenie płuc, ropne zakażenia skóry, zapalenie wsierdzia stosowanie środków ochrony indywidualnej, dezynfekcja
Bakterie (maczugowce) Corynebacterium diphtheriae/ maczugowiec błonicy 2 błonica (angina błonicza, błonica przyranna, błonica narządów moczowo-płciowych i in.) szczepienia ochronne, Stosowanie środków ochrony indywidualnej, dezynfekcja, sterylizacja
Bakterie  (beztlenowe laseczki przetrwalnikujące) Clostridium perfringens/ laseczka zgorzeli gazowej 2 zgorzel gazowa z rozpadem tkanek, zapalenie tkanki łącznej, posocznica, działanie toksyczne przez toksyny białkowe szybkie opatrywanie ran, dezynfekcja, sterylizacja
Bakterie (promieniowce) Nocardia brasiliensis 2 nokardioza skóry i tkanki podskórnej stosowanie środków ochrony indywidualnej, dezynfekcja
Bakterie (warunkowo beztlenowe przecinkowce Gram-ujemne) Campylobacter jejuni 2 zapalenie jelit i żołądka; następstwem może być syndrom neurologiczny Guillaina-Barrego stosowanie środków ochrony indywidualnej, dezynfekcja, sterylizacja, przestrzeganie higieny, edukacja zdrowotna
GRZYBY
Grzyby (grzyby niedoskonałe, drożdżaki)
Candida albicans/
bielnik biały
2 kandydoza skóry, paznokci, jamy ustnej, pochwy, rzadziej narządów wewnętrznych; endogenne reakcje alergiczne profilaktyczne stosowanie mydeł i zasypek z dodatkiem środków przeciwgrzybiczych
Grzyby (grzyby niedoskonałe, drożdżaki)
Candida tropicalis/
bielnik tropikalny
2 kandydoza skóry, paznokci, jamy ustnej, pochwy, rzadziej narządów wewnętrznych profilaktyczne stosowanie mydeł i zasypek z dodatkiem środków przeciwgrzybiczych