Baza wyników pomiarów

Baza zawiera rzeczywiste przykłady wyników pomiarów szkodliwych czynników biologicznych na stanowiskach pracy w różnych gałęziach gospodarki.

Jej celem jest ułatwienie pracodawcom i pracownikom zarządzającym BHP identyfikacje szkodliwych czynników biologicznych, pomoc w wykonywaniu pomiarów do oceny narażenia na czynniki biologiczne w środowisku pracy a także w przeprowadzaniu oceny ryzyka.

Dane umieszczone w bazie są anonimowe.

Nawigacja w bazie będzie przebiegała kolejno poprzez wybór:

 

 

UWAGA: Wyników zawartych w bazie nie należy traktować, jako gotowej oceny ryzyka w Państwa zakładzie, ani tym bardziej wzoru do przeprowadzenia takiej oceny. Stanowią one jedynie pomoc w identyfikowaniu szkodliwych czynników biologicznych, oraz wykonywaniu oceny narażenia na czynniki biologiczne.