Czynniki wiodące w wybranych grupach zawodowych

 

 

 

    • Szkodliwe czynniki biologiczne występujące w określonym środowisku pracy, tzn. typowe, charakterystyczna dla określonych procesów produkcyjnych, technologicznych oraz rozwiązań organizacyjnych.
    • Znajomość wiodących czynników biologicznych stanowi podstawę i punkt wyjścia do oceny ryzyka dla zdrowia narażonych pracowników.