Przetwórstwo biomasy

 

CZYNNIK BIOLOGICZNY GRUPA ZAGROŻENIA DZIAŁANIE NA CZŁOWIEKA PROFILAKTYKA
WIRUSY
Wirus środkowoeuropejskiego kleszczowego zapalenia mózgu 3 Zapalenie mózgu, gorączka, osłabienie Ochrony osobiste, szczepienia ochronne, repelenty, tępienie kleszczy, dezynfekcja, badania serologiczne narażonych grup zawodowych, pasteryzacja mleka, oświata zdrowotna
Wirus rosyjskiego wiosenno-letniego kleszczowego zapalenia mózgu (RSSE) 3 Zapalenie mózgu Ochrony osobiste, szczepienia ochronne, repelenty, tępienie kleszczy, dezynfekcja, oświata zdrowotna
BAKTERIE
Arthrobacter globiformis 2 Alveolitis allergica i inne choroby alergiczne Redukcja zapylenia, ochrony osobiste (respiratory), oświata zdrowotna
Bacillus spp.
(B. cereus, B. pumilus, B. circulans, B. licheniformis, B. firmus, B. coagulans, B. megaterium, B. mycoides)
1 Reakcje alergiczne na bakterie i ich białkowe toksyny Redukcja zapylenia, środki ochrony indywidualnej, oświata zdrowotna.
Brevibacterium linens 2 Alveolitis allergica Redukcja zapylenia, ochrony osobiste (respiratory), oświata zdrowotna
Staphylococcus spp.
(S. epidermidis, S. xylosus, S. saprofiticus, S. hominis, S. capitis, S. scuri, S. lentus)
1 Zapalenie płuc, wsierdzia, jamy ustnej, dróg moczowych i innych narządów, Redukcja zapylenia, środki ochrony indywidualnej, przestrzeganie zasad higieny, oświata zdrowotna, stosowanie utleniających mydeł zapobiegających alkalizacji skóry.
Staphylococcus aureus – gronkowiec złocisty 2 Zakażenia ropne, stany zapalne dróg oddechowych, zatrucia pokarmowe, alergie skórne Redukcja zapylenia, środki ochrony indywidualnej, przestrzeganie zasad higieny, oświata zdrowotna, stosowanie utleniających mydeł zapobiegających alkalizacji skóry.
Pseudomonas aeruginosa 2 Zapalenie płuc, zakażenia skóry (ropnie) Redukcja zapylenia, środki ochrony indywidualnej
Pseudomonas spp. (P.fluorescens, P.syringae, P. stutzeri, P.putida) 1 Reakcje immunotoksyczne wywołane wdychaną endotoksyną Ochrony osobiste (respiratory), redukcja zapylenia, stosowanie biocydów, oświata zdrowotna
Acinetobacter spp. 1 Reakcje alergiczne Redukcja zapylenia, środki ochrony indywidualnej, przestrzeganie zasad higieny, oświata zdrowotna
Microbacterium spp. 1 Reakcje alergiczne układu oddechowego, stany zapalne Redukcja zapylenia, środki ochrony indywidualnej, przestrzeganie zasad higieny, oświata zdrowotna
Nocardia asteroides 2 Nokardioza skóry i tkanki podskórnej (maduromikoza, stopa madurska) Ochrony osobiste dezynfekcja
Rickettsia conorii/ riketsja gorączki śródziemnomroskiej 2 Gorączka śródziemnomorska Ochrony osobiste, repelenty, tępienie kleszczy i gryzoni, oświata zdrowotna
Rickettsia slovaca/ riketsja słowacka 2 Riketsjoza słowacka: gorączka, wysypka Ochrony osobiste, repelenty, zwalczanie kleszczy
Pantoea agglomerans (syn. Erwinia herbicola, Enterobacter agglomerans) 2 Alveolitis allergica i inne choroby alergiczne, reakcje immunotoksyczne wywołane wdychaną endotoksyną Ochrony osobiste (respiratory), redukcja zapylenia, oświata zdrowotna
Streptomyces albus (Streptomyces spp.) 2 Alveolitis allergica Ochrony osobiste (respiratory), redukcja zapylenia w miejscu pracy
GRZYBY
Absidia corymbifera (syn. Absidia ramosa) 1 Zygomikoza (mukoromikoza) płuc, centralnego układu nerwowego, przewodu pokarmowego i innych narządów, zwykle u osób z obniżoną odpornością, reakcje alergiczne układu oddechowego Ochrona produktów roślinnych przed pleśnieniem, ochrony osobiste (respiratory), redukcja zapylenia, doskonalenie wentylacji
Alternaria alternata 1 Alergiczny nieżyt nosa, astma oskrzelowa, wytwarza szkodliwe mikotoksyny (alternariol, altenuen, kwas tenuazonowy), alternarioza: ziarniniak w skórze Ochrona produktów roślinnych przed pleśnieniem, ochrony osobiste (respiratory) w czasie prac polowych i w magazynach
Arthrinium phaeospermum 1 Alergiczny nieżyt nosa, astma oskrzelowa Ochrona produktów roślinnych przed pleśnieniem, ochrony osobiste (respiratory) w czasie prac polowych i w magazynach
Aspergillus fumigatus – kropidlak popielaty 2 Aspergiloza płuc, astma, alergiczny nieżyt nosa Ochrony osobiste, redukcja zapylenia, dezynfekcja i sterylizacja, przestrzeganie zasad higieny, oświata zdrowotna
Aspergillus spp. 1 Alveolitis alergica, drażniące związki drobnocząsteczkowe (VOCs) Ochrona produktów roślinnych przed pleśnieniem, ochrony osobiste (respiratory), redukcja zapylenia, doskonalenie wentylacji
Chaetomium spp. 1 Alergiczny nieżyt nosa, astma atopowa Ochrony osobiste (respiratory), redukcja zapylenia, doskonalenie wentylacji
Cryptococcus neoformans var. gattii (Filobasidiella bacillispora)/ kryptokok 2 Kryptokokoza: zapalenie płuc i opon, zwykle u osób z osłabioną odpornością Ochrony osobiste (respiratory), redukcja zapylenia, doskonalenie wentylacji
Cryptostroma corticale 1 Alveolitis allergica (choroba drwali okorowujących klony) Ochrony osobiste (respiratory), redukcja zapylenia, doskonalenie wentylacji
Penicillium spp.- pędzlak
(P. expansum, P. chrysogenum, P. commune, P. citrinum, P. crustosum)
1 Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych, astma oskrzelowa, alergiczny nieżyt nosa, działanie toksyczne Ochrony osobiste, redukcja zapylenia, dezynfekcja i sterylizacja, przestrzeganie zasad higieny, oświata zdrowotna
Rhizopus spp. 1 Zygomikoza (mukormikoza) płuc, centralnego układu nerwowego, przewodu pokarmowego i innych narządów, zwykle u osób z obniżoną odpornością, reakcje alergiczne układu oddechowego Ochrona produktów roślinnych i zwierzęcych przed pleśnieniem, ochrony osobiste (respiratory), redukcja zapylenia, doskonalenie wentylacji
Scopulariopsis brevicaulis 1 Alveolitia allergica, astma oskrzelowa, alergiczny nieżyt oskrzeli, zakażenia skóry i paznokci Ochrona produktów roślinnych przed pleśnieniem, ochrony osobiste (respiratory), redukcja zapylenia, doskonalenie wentylacji
Sporothrix schenckii 2 Sporotrychoza: przewlekła choroba naczyń i węzłów chłonnych, skóry i tkanki podskórnej, płuc, błon śluzowych, kości i innych narządów Ochrona produktów roślinnych przed pleśnieniem, ochrony osobiste, opatrywanie ran i skaleczeń, oświata zdrowotna
Trichoderma viride 1 Alveolitis allergica, inne choroby alergiczne układu oddechowego Ochrona drewna i innych produktów przed pleśnieniem, ochrony osobiste (respiratory), redukcja zapylenia, doskonalenie wentylacji
Acremonium spp. 1 Właściwości alergizujące Ochrony osobiste, redukcja zapylenia, dezynfekcja i sterylizacja, przestrzeganie zasad higieny, oświata zdrowotna
Candida spp. (C. albicans) 2 Kandydoza skóry, paznokci, jamy ustnej, endogenne reakcje alergiczne Profilaktyczne stosowanie mydeł i zasypek z dodatkiem środków
Cladosporium spp.
(C. cladosporioides)
1 Astma oskrzelowa, alergiczny nieżyt nosa Ochrony osobiste, redukcja zapylenia, dezynfekcja i sterylizacja, przestrzeganie zasad higieny, oświata zdrowotna
Alternaria spp.
(A.alternata, A. tenuissiuma)
1 Alergiczny nieżyt nosa, astma oskrzelowa, wytwarza szkodliwe Mikotoksyny, ziarniak w skórze Ochrony osobiste, redukcja zapylenia, dezynfekcja i sterylizacja, przestrzeganie zasad higieny, oświata zdrowotna
Fusarium spp.
(F. proliferatum, F. oxysporum. F. solani)
1 Wytwarzają toksyczne mikotoksyny Ochrony osobiste, redukcja zapylenia, dezynfekcja i sterylizacja, przestrzeganie zasad higieny, oświata zdrowotna