Oczyszczalnia ścieków

 

CZYNNIK BIOLOGICZNY GRUPA ZAGROŻENIA DZIAŁANIE NA CZŁOWIEKA PROFILAKTYKA
WIRUSY
Wirus zapalenia wątroby typu B (HBV) 3 Zapalenie wątroby, często postać przewlekła, marskość, rak wątroby Ochrony osobiste, szczepienia ochronne, dezynfekcja
Wirus zapalenia wątroby typu C 3 Zapalenie wątroby, częsta postać przewlekła, marskość; rakotwórcze-rak wątroby Ochrony osobiste, dezynfekcja, oświata zdrowotna
Ludzki wirus upośledzenia odporności
(typy HIV 1, HIV 2)
3 AIDS (zespół nabytego obniżenia odporności) Dezynfekcja, ochrony osobiste, oświata zdrowotna
Wirusy ECHO 2 Gorączka, zapalenie układu oddechowego, zapalenie mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie spojówek, biegunka, zapalenie mięśnia sercowego i osierdzia Ochrony osobiste, dezynfekcja
Wirusy Coxsackie z rodziny Picornaviridae 2 Zapalenie układu oddechowego, angina, zapalenie mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych, biegunka, zapalenie mięśnia sercowego i osierdzia Ochrony osobiste, dezynfekcja
Adenowirusy 2 Gorączka Ochrony osobiste
Wirus polio – szczepy atentowane (choroby Heinego i Medina) 2 Gorączka, zapalenie mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych, paraliż Ochrony osobiste, szczepienia ochronne, dezynfekcja, asenizacja ścieków
Rotawirus ludzki 2 Zapalenie żołądka, jelit, biegunki Ochrony osobiste, dezynfekcja
Wirus zapalenia wątroby typu A (HAV) 2 Zapalenie wątroby Ochrony osobiste, szczepienia ochronne, dezynfekcja
Caliciviridae/ Wirus Norwalk 2 Zapalenie jelit, biegunka, wymioty Dezynfekcja, oświata zdrowotna
BAKTERIE
Bacillus subtilis/ laseczka sienna 2 Alveolitis allergica i inne choroby alergiczne w wyniku uczulenia na bakterie i ich enzymy proteolityczne (subtilizyna A i B) Redukcja zapylenia, ochrony osobiste (respiratory), oświata zdrowotna
Staphylococcus aureus/gronkowiec złocisty 2 Zakażenia ropne, stany zapalne dróg oddechowych i innych narządów, zatrucia pokarmowe, posocznica, alergia skórna Ochrony osobiste, dezynfekcja, sterylizacja, indywidualne autoszczepionki, przestrzeganie zasad czystości i higieny w miejscu pracy, oświata zdrowotna, opatrywanie ran, stosowanie utleniających mydeł zapobiegających alkalizacji skóry
Enterococcus faecalis/ paciorkowiec kałowy 2 Oportunistyczne zapalenie dróg moczowych, pęcherzyka żółciowego, wsierdzia Ochrony osobiste, dezynfekcja, przestrzeganie zasad czystości i higieny w miejscu pracy, oświata zdrowotna
Streptococcus pneumoniae/ dwoinka zapalenia płuc 2 Zapalenie płuc, opon Ochrony osobiste, dezynfekcja, sterylizacja, przestrzeganie zasad czystości i higieny w miejscu pracy, oświata zdrowotna, opatrywanie ran
Enterobacter spp. 2 Oportunistyczne zapalenia dróg moczowych, żołądka i jelit, płuc, innych narządów Przestrzeganie zasad higieny, mycie rąk, dezynfekcja, sterylizacja, ochrony osobiste
Escherichia coli 2 Oportunistyczne zapalenia jelit, biegunki Przestrzeganie zasad higieny, dezynfekcja, sterylizacja, ochrony osobiste
Legionella pneumophila 2 Zapalenie płuc (legionelloza), rzadziej gorączka Pontiac Ochrony osobiste, oświata zdrowotna
Proteus mirabilis/ odmieniec dziwaczny 2 Zakażenia dróg moczowych, rzadziej innych narządów Ochrony osobiste, dezynfekcja
Proteus vulgaris/ odmieniec pospolity 2 Zakażenia dróg moczowych, rzadziej innych narządów Ochrony osobiste, dezynfekcja
Helicobacter pylori 2 Zapalenie żołądka, wrzód żołądka i dwunastnicy Ochrony osobiste, dezynfekcja
Salmonella typhimurium/ pałeczka duru mysiego 2 Zapalenie żołądka i jelit, zatrucia pokarmowe Ochrony osobiste, dezynfekcja, asenizacja ścieków, osłony zabezpieczające, oświata zdrowotna
Bacillus spp. 1 Reakcje alergiczne Redukcja zapylenia, ochrony osobiste (respiratory), oświata zdrowotna
Staphylococcus spp. 1 Reakcje alergiczne Redukcja zapylenia, ochrony osobiste (respiratory), oświata zdrowotna
Microccoccus spp. 1 Reakcje alergiczne Ochrony osobiste (respiratory), oświata zdrowotna
Pseudomonas spp. 1 Reakcje immunotoksyczne Ochrony osobiste (respiratory), redukcja zapylenia, oświata zdrowotna
GRZYBY
Aspergillus fumigatus/ kropidlak pospolity 2 Aspergiloza płuc, alveolitis allergica, astma, alergiczny nieżyt nosa, wytwarza mikotoksyny (fumigilina, gliotoksyna, kwas helwelowy) Ochrony osobiste (respiratory), redukcja zapylenia, doskonalenie wentylacji, dezynfekcja i sterylizacja pomieszczeń
Candida albicans/bielnik biały 2 Kandydoza skóry, paznokci Profilaktyczne stosowanie mydeł i zasypek z dodatkiem środków przeciwgrzybicznych
Candida tropicalis/ bielnik tropikalny 2 Kandydoza skóry, paznokci Profilaktyczne stosowanie mydeł i zasypek z dodatkiem środków przeciwgrzybicznych
Aspergillus flavus/ kropidlak żółty 1 Grzybica płuc, alveolitis allergica, astma oskrzelowa Ochrony osobiste (respiratory), redukcja zapylenia, doskonalenie wentylacji, dezynfekcja i sterylizacja pomieszczeń
Aspergillus niger/ kropidlak czarny 1 Zakażenie ucha, układu oddechowego, alergia układu oddechowego Ochrony osobiste (respiratory), redukcja zapylenia, doskonalenie wentylacji, dezynfekcja i sterylizacja pomieszczeń
Aspergillus spp. 1 Reakcje alergiczne Ochrony osobiste (respiratory), redukcja zapylenia, doskonalenie wentylacji
Mucor spp. 1 Mukormikoza płuc, CUN, przewodu pokarmowego i innych narządów u osób z obniżoną odpornością, reakcje alergiczne układu oddechowego Ochrony osobiste (respiratory), redukcja zapylenia, doskonalenie wentylacji
Penicillium spp./ pędzlak 1 Alveolitis allergica, astma oskrzelowa, alergiczny nieżyt nosa Ochrony osobiste (respiratory), redukcja zapylenia, doskonalenie wentylacji
Rhizopus spp. 1 Reakcje alergiczne Ochrony osobiste (respiratory), redukcja zapylenia, doskonalenie wentylacji
ZOONOZY
Toxocara canis/ glista psia 2 Toksokaroza, zarażenie larwami migrującymi wątroby, śledziony, oka, mózgu Przestrzeganie zasad higieny, dezynfekcja, oświata zdrowotna
Taenia saginata/ tasiemiec nieuzbrojony 2 Tasiemczyca jelita cienkiego Przestrzeganie zasad higieny, oświata zdrowotna
Taenia solium/ tasiemiec uzbrojony 2 Tasiemczyca jelita cienkiego, zarażenie larwami mózgu, opon mózgowo-rdzeniowych, oka, mięśni Przestrzeganie zasad higieny, oświata zdrowotna
Fasciola hepatica/ motylica wątrobowa 2 Zapalenie wątroby Przestrzeganie zasad higieny, oświata zdrowotna
Giardia lamblia/ lamblia 2 Lamblioza Przestrzeganie zasad higieny, oświata zdrowotna, asenizacja ścieków
Strongyloides stercoralis/ węgorek jelitowy 2 Węgorzyca, zapalenie jelit, biegunki, zapalenie płuc Przestrzeganie zasad higieny, oświata zdrowotna, asenizacja ścieków