Profilaktyka medyczna

PROFILAKTYKA MEDYCZNA

 

 

 

Szczepienia ochronne są jedną z podstawowych metod profilaktyki chorób zakaźnych. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2012 r. ustala wykaz rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności (Dz.U. 2012 poz. 40).

Stosowanie szczepień ochronnych ma duże znaczenie w prewencji chorób wirusowych (np. wirusowe zapalenie wątroby typu B, kleszczowego zapalenia mózgu i wścieklizny, grypie), mniejsze w przypadku chorób bakteryjnych (np. gorączki Q i tularemii). Pracownicy narażeni na kontakt z SCB powinni być objęci fachową opieką medyczną i poddawani badaniom wstępnym, okresowym i bieżącym, uwzględniającym specyfikę zawodowych chorób wywoływanych przez czynniki biologiczne. Duże znaczenie w profilaktyce tych chorób ma również odpowiednio ukierunkowana oświata zdrowotna.

W celu zmniejszenia ryzyka zakażenia po kontakcie z materiałem zakaźnym, szczególnie w przypadku ekspozycji na zakażenia krwiopochodne (HBV, HCV, HIV) należy zastosować odpowiednią profilaktykę poekspozycyjną .

 

Ochrona pracy kobiet

 

Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz. U. Nr 114 z 1996 r., poz. 545 ze zm.), zakazane jest kobietom w ciąży i karmiącym, wykonywanie prac stwarzających ryzyko zakażenia patogenami zagrażającymi uszkodzeniem płodu: wirusami: HBV, HIV, różyczki, cytomegalii, ospy wietrznej i półpaśca, bakterią Listeria monocytogenes, pierwotniakiem Toxoplasma gonidii, a także wykonywania prac przy obsłudze zwierząt dotkniętych chorobami zakaźnymi i inwazyjnymi.

 

Ochrona pracy młodocianych

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz. U. Nr 200 z 2004 r., poz. 2047, zm. Dz. U. Nr 136 z 2005 r., poz. 1145), zakazuje młodocianym wykonywać prace, przy których źródłem zakażenia lub zarażenia może być chory człowiek lub materiał zakaźny pochodzenia ludzkiego, tj. krew, tkanki, mocz, kał itp., w tym w szczególności wszelkie prace w szpitalach (oddziałach) zakaźnych.