Środki organizacyjne

ŚRODKI ORGANIZACYJNE I HIGIENICZNE

 

  • Oznakowanie obszaru pracy
  • Procedury i instrukcje pracy (transport wewnętrzny i zewnętrzny, postępowanie z odpadami i zużytym sprzętem, przechowywanie materiału biologicznego, pobieranie próbek)
  • Stanowiskowe instrukcje pracy (obsługa sprzętu)
  • Instrukcje postępowania awaryjnego uwzględniające wszystkie możliwe drogi narażenia (rozlanie, wyciek, rozprysk, skaleczenie)
  • Procedury dezynfekcji pomieszczeń i sprzętu
  • Zapewnienie środków dezynfekcyjnych
  • systematyczne szkolenia z zakresu problematyki zawodowego narażenia na czynniki szkodliwe
  • Program higieny
  • Przeszkolony personel sprzątający
  • Rejestrowanie zdarzeń niebezpiecznych, awarii, zakłóć