Muzea i pracownie konserwacji zabytów oraz dzieł sztuki

 

CZYNNIK BIOLOGICZNY GRUPA ZAGROŻENIA DZIAŁANIE NA CZŁOWIEKA PROFILAKTYKA
BAKTERIE
Bacillus spp.
(B. cereus, B. pumilus,
B. circulans,
B. licheniformis,

B. firmus, B. coagulans,
B. egaterium,
B. mycoides)
1 Reakcje alergiczne na bakterie i ich białkowe toksyny Redukcja zapylenia, środki ochrony indywidualnej, oświata zdrowotna
Staphylococcus spp.
(S. epidermidis,
S. xylosus,
S. saprophyticus,
S. hominis, S. capitis,
S. scuri, S. lentus)
1 Zapalenie płuc, wsierdzia, jamy ustnej, dróg moczowych i innych narządów Redukcja zapylenia, środki ochrony indywidualnej, przestrzeganie zasad higieny, oświata zdrowotna, stosowanie utleniających mydeł zapobiegających alkalizacji skóry
Staphylococcus aureus – gronkowiec złocisty 2 Zakażenia ropne, stany zapalne dróg oddechowych, zatrucia pokarmowe, alergie skórne j.w.
Pseudomonas aeruginosa 2 Zapalenie płuc, zakażenia skóry (ropnie) Redukcja zapylenia, środki ochrony indywidualnej
Acinetobacter spp. 1 reakcje alergiczne Redukcja zapylenia, środki ochrony indywidualnej, przestrzeganie zasad higieny, oświata zdrowotna
Microbacterium spp. 1 reakcje alergiczne układu oddechowego, stany zapalne j.w.
GRZYBY
Aspergillus fumigatus - kropidlak popielaty 2 aspergiloza płuc, astma, alergiczny nieżyt nosa Środki ochrony indywidualnej, redukcja zapylenia, dezynfekcja i sterylizacja, przestrzeganie zasad higieny, oświata zdrowotna
Penicillium spp. pędzlak
(P. expansum,
P. chrysogenum,
P. commune,
P. citrinum,
P. crustosum)
1 alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych, astma oskrzelowa, alergiczny nieżyt nosa, działanie toksyczne j.w.
Acremonium spp. 1 właściwości alergizujące j.w.
Cladosporium spp.
(C. cladosporioides)
1 Astma oskrzelowa, alergiczny nieżyt nosa j.w.
Alternaria spp.
(A.alternata,
A. tenuissiuma)
1 alergiczny nieżyt nosa, astma oskrzelowa, wytwarza szkodliwe mikotoksyny, ziarniak w skórze j.w.
Fusarium spp.
(F. proliferatum,
F. oxysporum.
F. solani
)
1 wytwarza toksyczne mikotoksyny j.w.
ZWIERZĘTA
Roztocze kurzu domowego Dermatophagoides spp. 1 zapalenie spojówek, zapalenie skóry, alergiczny nieżyt nosa, astma oskrzelowa Redukcja zapylenia, środki ochrony indywidualnej, przestrzeganie zasad higieny, oświata zdrowotna
Stawonogi  – Glycyphagus domesticus – roztoczek domowy 1 alergiczny nieżyt nosa, astma oskrzelowa, alergiczne zapalenie spojówek i skóry j.w.