Załącznik 4 (stomatolog)

 

Załącznik 4

 

Procedury higieniczne dotyczące personelu.

 

Wymagania dotyczące higieny rąk:

 • podczas pracy nie należy nosić biżuterii;
 • paznokcie muszą być krótkie;
 • zranienia, otarcia należy zabezpieczyć wodoodpornym opatrunkiem;
 • ręce należy myć: przed przystąpieniem do pracy, przed przyjęciem pacjenta, przed założeniem rękawiczek, po zdjęciu rękawiczek i fartucha;
 • obowiązuje higieniczne mycie i dezynfekcja rąk;
 • przed zabiegami chirurgicznymi obwiązuje mycie i dezynfekcja chirurgiczna oraz stosowanie sterylnych rękawiczek;
 • przed nałożeniem preparatu dezynfekcyjnego ręce należy osuszyć;
 • nie wolno uzupełniać dozowników na mydło oraz płyny do dezynfekcji poprzez dolewanie;
 • dozowniki przed ponownym napełnieniem muszą być umyte, wyparzone i wysuszone;
 • podczas pracy ręce muszą być osłonięte rękawiczkami, które zmieniamy po każdym pacjencie oraz w przypadku ich zanieczyszczenia krwią lub uszkodzenia;
 • rękawiczki jednorazowego użytku nie można stosować wielokrotnie.