Załącznik 3 (stomatolog)

 

Załącznik 3

 

Postępowanie z ostrymi odpadami
(igły,  ostrza, wiertła itp.)

 1. Bezpośrednio po użyciu umieszczać ostre odpady w plastikowym, twardościennym pojemniku, nie oddzielając igieł od strzykawek.
 2. Pojemniki napełniać do 2/3 objętości.
 3. Pojemniki opisywać datą rozpoczęcia użytkowania i datą zamknięcia.
 4. Pojemniki napełniamy maksymalnie przez 4 - 5 dni.
 5. Do momentu odbioru do utylizacji, pojemniki przechowujemy w wydzielonym pomieszczeniu, o temp. > 10°C - do 48 godzin; o temp. < 100°C do 14 dni

 

Postępowanie z odpadami medycznymi

 1. Odpady medyczne w miejscu ich powstawania wyrzucamy do:
  • wiadra pedałowego wyłożonego workiem foliowym lub
  • do worka foliowego zawieszonego na stelażu.
 2. Odpady medyczne usuwamy z gabinetu po każdym dniu pracy.
 3. Wiadra pedałowe po usunięciu worka myjemy i dezynfekujemy.
 4. Odpady medyczne gromadzimy w wydzielonym pomieszczeniu w odpowiednich większych pojemnikach do momentu wywozu odpadów medycznych i utylizacji przez odpowiednią firmę.

 

Postępowanie z odpadami gospodarczo - bytowymi
(opakowania po lekach, opakowania sterylizacyjne, odpady po sprzątaniu)

 • odpady gospodarczo - bytowe zbieramy tak samo jak odpady medyczne i usuwamy z gabinetu umieszczając je w kontenerach na odpady komunalne

 

Postępowanie z odpadami specjalnymi (resztki amalgamatu, rozbite termometry, leki):

 • gromadzimy w pojemnikach i przekazujemy odpowiedniej firmie;
 • przeterminowane leki usuwamy zgodnie z instrukcją nadzoru farmaceutycznego.