Ocena narażeniaIdentyfikacja Jednostki upoważnione do przeprowadzania pomiarów Ilościowa i jakościowa analiza próbek mikrobiologicznych Kryteria oceny narażenia Lista kontrolna Ocena zanieczyszczenia powietrza Ocena zanieczyszczenia powierzchni Ocena ilościowa Ocena jakościowa