Grupa 4

 

Czynniki, które wywołują ciężki przebieg choroby u ludzi i są poważnym zagrożeniem dla zdrowia pracowników; ich obecność w środowisku pracy wiąże się z dużym ryzykiem; brak skutecznych metod profilaktyki i leczenia wywołanych nimi chorób.

 

 

 

Fot. Wirus Ebola

 

Wyjaśnienie oznaczeń dodatkowych stosowanych w wykazie

A - możliwe efekty alergiczne

D - wykaz pracowników narażonych na działanie tego czynnika biologicznego ma być przechowywany przez okres dłuższy niż 10 lat po zakończeniu ostatniego zanotowanego przypadku narażenia

T - produkcja toksyn

V - dostępna i zarejestrowana w Unii Europejskiej skuteczna szczepionka

(1) Klasyfikacja zgodna  z globalnym planem  działania Światowej Organizacji  Zdrowia mającym na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem polio związanym z miejscami przechowywania po eradykacji według typu dzikich szczepów wirusa polio i stopniowym zaprzestaniu stosowania doustnej szczepionki przeciw polio.
(2) Kleszczowe zapalenie mózgu.
(3) Tylko dla typu A i B.
(4) Zalecane dla pracy przy bezpośrednim kontakcie z tymi czynnikami.
(5) Wyróżnia się dwa wirusy: jeden to rodzaj wirusa ospy bawołów, a drugi to wariant wirusa krowianki.
(6) Wariant wirusa ospy krów.
(7) Wariant wirusa krowianki.
(8) Nie ma dowodów na występowanie u ludzi choroby wywołanej przez inne retrowirusy występujące u małp. Zapobiegawczo dla prac przy nich jest zalecany poziom hermetyczności 3.
(9) Wirus zapalenia wątroby typu D jest chorobotwórczy u pracowników jedynie w obecności jednoczesnego lub wtórnego zakażenia wywołanego wirusem zapalenia wątroby typu B. Szczepienie przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu B chroni więc pracowników, którzy nie zostali zakażeni wirusem zapalenia wątroby typu B, przed wirusowym zapaleniem wątroby typu D.
(10) Diagnostyczne prace laboratoryjne niepowodujące namnażania wirusa SARS-CoV-2 powinny być prowadzone w obiektach stosujących procedury równoważne przynajmniej poziomowi hermetyczności 2. Prace obejmujące namnażanie SARS-CoV-2 powinny być przeprowadzane w laboratorium o poziomie hermetyczności 3 z ciśnieniem powietrza utrzymywanym na poziomie niższym od ciśnienia atmosferycznego. Wykaz „prac niepowodujących namnażania wirusa SARS-CoV-2” jest publikowany w formie zaleceń przez WHO.
** Czynniki biologiczne, które nie przenoszą się drogą powietrzną, przez co stwarzająograniczone ryzyko zakażenia dla pracowników.

 

WIRUSY

Dodatkowe
oznaczenia

  Nairoviridae (F)

 

    Nairovirus (Orthonairovirus) (G)

 

Nairowirus krymsko-kongijskiej gorączki krwotocznej [CCHF]

 

Mononegavirales (O)

 

  Filoviridae (F)

 

    Wirus Ebola (G)

 

    Marburgvirus (G)

 

Wirus Marburg

 

  Paramyxoviridae (F)

 

    Henipavirus (G)

 

Wirus Hendra

 

Wirus Nipah

 

  Arenaviridae (F)

 

    Mammarenavirus (G)

 

Mammarenawirus brazylijski

 

Mammarenawirus Chapare

 

Mammarenawirus Guanarito

 

Mammarenawirus Junín

 

Mammarenawirus Lassa (wirus gorączki Lassa)

 

Mammarenawirus Lujo

 

Mammarenawirus Machupo

 

  Poxviridae (F)

 

    Orthopoxvirus (G)

 

Wirus ospy prawdziwej (variola major i minor)

V