Grupa 3

 

Czynniki mogące wywołać ciężki przebieg choroby u ludzi i ich obecność jest poważnym zagrożeniem dla zdrowia pracowników; mogą występować powszechnie w środowisku; istnieją skuteczne metody profilaktyki i leczenia wywołanych nimi chorób; w wykazie z tej grupy umieszczono 28 gatunków bakterii i organizmów im podobnych, 57 wirusów, 10 pasożytów i 6 gatunków grzybów. W grupie tej wyodrębniono podgrupę 3**, do której należą czynniki mogące stanowić ograniczone ryzyko zagrożenia dla ludzi, gdyż nie rozprzestrzeniają się drogą powietrzną (np. wirus kleszczowego zapalenia mózgu).

 

 

Fot. Kleszcz

 

Wyjaśnienie oznaczeń dodatkowych stosowanych w wykazie

 

D - wykaz pracowników narażonych na działanie tego czynnika biologicznego ma być przechowywany przez okres dłuższy niż 10 lat po zakończeniu ostatniego zanotowanego przypadku narażenia

T - produkcja toksyn

V - dostępna skuteczna szczepionka

(b) Wirus zapalenia wątroby typu D może spowodować chorobę u pracowników tylko w przypadku jednoczesnego lub wtórnego zakażenia spowodowanego wirusem zapalenia wątroby typu B. Szczepienie przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu B zabezpieczy więc pracowników, którzy nie zostali zakażeni wirusem zapalenia wątroby typu B, przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu D (Delta).

(d) Zalecane przy pracy wymagającej bezpośredniego kontaktu z tymi czynnikami.

(i) Nie ma dowodów na występowanie u ludzi infekcji wywoływanej przez czynniki powodujące inne gąbczaste encefalopatie przenośne (TSE). W tym przypadku stopień hermetyczności dla czynników sklasyfikowanych w grupie 3 (**) zagrożenia jest zalecany jako środek ostrożności w pracy laboratoryjnej, z wyjątkiem pracy laboratoryjnej związanej z rozpoznanym czynnikiem trzęsawki owiec, w przypadku której wystarczający jest poziom hermetyczności 2.

** Czynniki biologiczne zakwalifikowane do grupy 3. zagrożenia mogące stanowić ograniczone ryzyko zakażenia dla pracowników, gdyż nie są zazwyczaj zakaźne drogą powietrzną

 

 

BAKTERIE Dodatkowe
oznaczenia
Bacillus anthracis (Laseczka wąglika)  
Brucella abortus (Pałeczka ronienia bydła, pałeczka Banga)  
Brucella canis  
Brucella melitensis (Pałeczka maltańska)  
Brucella suis (Pałeczka ronienia świń)  
Burkholderia maleli (Pseudomonas mallei) (Pałeczka nosacizny)  
Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei) (Pałeczka melioidozy)  
Chlamydia psittaci (szczep avian)  
Coxiella burnetii (Riketsja gorączki Q)  
Escherichia coli, szczepy verocytotoksyczne lub enterotoksyczne

(np.: 0157: H7, 0124 lub 0123) (Pałeczka okrężnicy)

**
Francisella tularensis (Typ A) (Pałeczka tularemii, Typ A)  
Mycobacterium africanum V
Mycobacterium bovis (z wyjątkiem szczepu BCG) (Prątek bydlęcy) V
Mycobacterium leprae (Prątek trądu)  
Mycobacterium microti (Prątek gruźlicy gryzoni) **
Mycobacterium tuberculosis (Prątek gruźlicy ludzkiej) V
Mycobacterium ulcerans **
Rickettsia akari (Riketsja ospowa) **
Rickettsia canada **
Rickettsia conorii (Riketsja gorączki śródziemnomorskiej)  
Rickettsia montana **
Rickettsia typhi (Rickettsia mooseri) (Riketsja duru endemicznego)  
Rickettsia prowazekii (Riketsja duru plamistego)  
Rickettsia rickettsii (Riketsja gorączki Gór Skalistych)  
Rickettsia tsutsugamusi (Orientia tsutsugamusi) (Riketsja japońskiej gorączki rzecznej)  
Salmonella typhi (Pałeczka duru brzusznego) V , **
Shigella dysenteriae (Typ 1) (Pałeczka czerwonki) T, **
Yersinia pestis (Pałeczka dżumy) V
WIRUSY
Arenaviridae

Arenavirus

1. Zespół wirusów LCMV-LASV

(arenawirusy starego świata):

Wirus limfocytowego zapalenia opon mózgowych

(LCM)

Wirus Mopeia

2. Zespół wirusów Tacaribe (arenawirusy nowego świata):

Wirus Flexal

 
Bunyaviridae

Bunyavirus:

Wirus Oropouche

Hantavirus:

Wirus Hantaan (koreańska gorączka krwotoczna)

Wirus Dobrava-Belgrad

Wirus Sin Nombre (poprzednio Muerto Canyon)

Wirus Puumala

Wirus Seoul

Phlebovirus:

Gorączka doliny Rift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

Caliciviridae

Wirus zapalenia wątroby typu E

 

**

Coronaviridae

Wirus SARS

 
Flaviviridae

Wirus australijskiego zapalenia mózgu (wirus zapalenia mózgu doliny Murray)

Wirus kleszczowego zapalenia mózgu wariant środkowoeuropejski

Wirus Absettarov

Wirus Hanzalova

Wirus Hypr

Wirus Kumlinge

Wirus Dengue typu 1-4

Wirus zapalenia wątroby typu C

Wirus zapalenia wątroby typu G

Wirus japońskiego zapalenia mózgu typu B

Wirus lasu Kyasanur

Wirus louping ill (choroby skokowej owiec)

Wirus Powassan

Wirus Rocio

Wirus zapalenia mózgu St. Louis

Wirus Wesselsbron

Wirus zapalenia mózgu zachodniego Nilu

Wirus żółtej gorączki

  

 

V , **

 

 

 

 

 

D, **

 **

V

V

**

 

 

 

**

 

V

Hepaadenaviridae

Wirus zapalenia wątroby typu B

Wirus zapalenia wątroby typu D (Delta)

 

V , D,  **

V , D (b), **

Herpesviridae

Małpi herpes wirus B (wirus B simiae)

 
Picornaviridae

Wirus polio, dzikie szczepy

 

 

Poxviridae

Wirus ospy małp

 

V

Retroviridae

Ludzkie wirusy nabytego niedoboru odporności

Ludzki wirus limfo tropowy komórek T (HTLV) typu 1

SIV

 

D, **

D, **

 **

Rhabdoviridae

Wirus wścieklizny

Wirus pęcherzykowatego zapalenia jamy ustnej, szczepy dzikie (VSV)

 

V, **

 

Togaviridae

Alfavirus

Wirus wschodniego zapalenia mózgu i rdzenia koni

Wirus chikungunya

Wirus Everglades

Wirus Mayaro

Wirus Mucambo

Wirus Ndumu

Wirus Semliki Forest

Wirus Tonate

Wirus wenezuelskiego zapalenia mózgu i rdzenia koni

Wirus zachodniego zapalenia mózgu i rdzenia koni

Wirus ptasiej grypy (HPAI)

 

 

 

**

**

 

**

 

 

**

V

V

Wirusy niesklasyfikowane:

Jeszcze niezidentyfikowane wirusy zapalenia wątroby

 

D, **

Czynniki niekonwencjonalne kojarzone z gąbczastymi encefalopatiami przenośnymi (TSE):

Choroba Creutzfelda-Jakoba

Odmiana choroby Creutzfelda- Jakoba

Gąbczasta encefalopatia bydła (BSE) oraz inne zwierzęce gąbczaste encefalopatie przenośne TSE

Choroba Gerstmana-Sträussler- Scheinker (GSS)

Kuru


D (d),
**

D (d), **

D (d) (i), **

D (d), **

D (d), **

PASOŻYTY
Echinococcus granulo sus (Tasiemiec bąblowcowy) **
Echinococcus multilocularis (Tasiemiec wielojamowy) **
Echinococcus Vogel (Tasiemiec bąblowcowy Voegla) **
Leishmania brasiliensis **
Leishmania donovani **
Naegleria fowleri  
Plasmodium falciparum (Zarodziec sierpowy, malaryczny) **
Taenia solium (Tasiemiec uzbrojony, soliter) **
Trypanosoma brucei rhodesiense (Świdrowiec śpiączki rodezyjskiej) **
Trypanosoma cruzi (Świdrowiec amerykański, choroba Chgasa)  
GRZYBY
Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces dermatitidis) (Drożdżowiec skóry)  
Cladophialophora bantiana (uprzednio: Xylohypha bantiana,

Cladosporium bantianum lub trichoides)

 
Coccidioides immitis A
Histoplasma capsulatum var. capsulatum (Ajellomyces capsulatus)  
Histoplasma capsulatum duboisii  
Paracoccidioides brasiliensis (Drożdżowiec brazylijski)