Grupa 3

  

Czynniki, które mogą wywoływać u ludzi ciężkie choroby, są niebezpieczne dla pracowników, a rozprzestrzenianie ich w populacji ludzkiej jest bardzo prawdopodobne. Zazwyczaj  istnieją w stosunku do nich skuteczne metody profilaktyki lub leczenia.

 

 

Rysunek 1. Schemat budowy wirionu koronawirusa na przykładzie SARS-CoV-2 (źródło: www.scientificanimations.com). 

 

Wyjaśnienie oznaczeń dodatkowych stosowanych w wykazie

A - możliwe efekty alergiczne

D - wykaz pracowników narażonych na działanie tego czynnika biologicznego ma być przechowywany przez okres dłuższy niż 10 lat po zakończeniu ostatniego zanotowanego przypadku narażenia

T - produkcja toksyn

V - dostępna i zarejestrowana w Unii Europejskiej skuteczna szczepionka

(1) Klasyfikacja zgodna  z globalnym planem  działania Światowej Organizacji  Zdrowia mającym na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem polio związanym z miejscami przechowywania po eradykacji według typu dzikich szczepów wirusa polio i stopniowym zaprzestaniu stosowania doustnej szczepionki przeciw polio.
(2) Kleszczowe zapalenie mózgu.
(3) Tylko dla typu A i B.
(4) Zalecane dla pracy przy bezpośrednim kontakcie z tymi czynnikami.
(5) Wyróżnia się dwa wirusy: jeden to rodzaj wirusa ospy bawołów, a drugi to wariant wirusa krowianki.
(6) Wariant wirusa ospy krów.
(7) Wariant wirusa krowianki.
(8) Nie ma dowodów na występowanie u ludzi choroby wywołanej przez inne retrowirusy występujące u małp. Zapobiegawczo dla prac przy nich jest zalecany poziom hermetyczności 3.
(9) Wirus zapalenia wątroby typu D jest chorobotwórczy u pracowników jedynie w obecności jednoczesnego lub wtórnego zakażenia wywołanego wirusem zapalenia wątroby typu B. Szczepienie przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu B chroni więc pracowników, którzy nie zostali zakażeni wirusem zapalenia wątroby typu B, przed wirusowym zapaleniem wątroby typu D.
(10) Diagnostyczne prace laboratoryjne niepowodujące namnażania wirusa SARS-CoV-2 powinny być prowadzone w obiektach stosujących procedury równoważne przynajmniej poziomowi hermetyczności 2. Prace obejmujące namnażanie SARS-CoV-2 powinny być przeprowadzane w laboratorium o poziomie hermetyczności 3 z ciśnieniem powietrza utrzymywanym na poziomie niższym od ciśnienia atmosferycznego. Wykaz „prac niepowodujących namnażania wirusa SARS-CoV-2” jest publikowany w formie zaleceń przez WHO.
** Czynniki biologiczne, które nie przenoszą się drogą powietrzną, przez co stwarzająograniczone ryzyko zakażenia dla pracowników.

 

Wirusy zostały umieszczone w wykazie według rzędu (O – order), rodziny (F – family), rodzaju (G – genus).

 

BAKTERIE

Dodatkowe
oznaczenia

Brucella abortus (Pałeczka ronienia bydła, pałeczka Banga)

 

Brucella canis

 

Brucella inopinata

 

Brucella melitensis (Pałeczka maltańska)

 

Brucella suis (Pałeczka ronienia świń)

 

Burkholderia maleli (Pseudomonas mallei) (Pałeczka nosacizny)

 

Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei) (Pałeczka melioidozy)

D

Chlamydia psittaci (Chlamydophila psittaci) (szczepy ptasie)

 

Coxiella burnetii (Riketsja gorączki Q)

 

Escherichia coli, szczepy verocytotoksyczne lub enterotoksyczne (np.: 0157: H7, 0124 lub 0123) (Pałeczka okrężnicy)

** T

Francisella tularensis subsp. tularensis (Pałeczka tularemii)

 

Mycobacterium africanum

V

Mycobacterium bovis (Prątek bydlęcy)

V

Mycobacterium caprae (Mycobacterium tuberculosis subsp. caprae)

 

Mycobacterium leprae (Prątek trądu)

 

Mycobacterium microti (Prątek gruźlicy gryzoni)

**

Mycobacterium pinnipedii

 

Mycobacterium tuberculosis (Prątek gruźlicy ludzkiej)

V

Mycobacterium ulcerans

**

Orientia tsutsugamushi (Rickettsia tsutsugamushi)

 

Rickettsia africae

 

Rickettsia akari (Riketsja ospowa)

**

Rickettsia australis

 

Rickettsia conorii (Riketsja gorączki śródziemnomorskiej)

 

Rickettsia heilongjiangensis

**

Rickettsia japonica

 

Rickettsia typhi (Riketsja duru endemicznego)

 

Rickettsia prowazekii (Riketsja duru plamistego)

 

Rickettsia rickettsii (Riketsja gorączki Gór Skalistych)

 

Rickettsia sibirica

 

Salmonella Typhi (Pałeczka duru brzusznego)

V , **

Shigella dysenteriae (Typ 1) (Pałeczka czerwonki)

T, **

Yersinia pestis (Pałeczka dżumy)

 

WIRUSY

Bunyavirales (O)

 

  Hantaviridae (F)

 

    Hantavirus (Orthohantavirus) (G)

 

Hantawirus Andes (hantawirus wywołujący hantawirusowy zespół płucny [HPS])

 

Hantawirus Bayou

 

Hantawirus Black Creek Canal

 

Hantawirus Caño Delgadito

 

Hantawirus Choclo

 

Hantawirus Dobrava-Belgrade (hantawirus wywołujący gorączkę krwotoczną z zespołem nerkowym [HFRS])

 

Hantawirus El Moro Canyon

 

Hantawirus Hantaan (hantawirus wywołujący gorączkę krwotoczną z zespołem nerkowym [HFRS])

 

Hantawirus Laguna Negra

 

Hantawirus Seoul (hantawirus wywołujący gorączkę krwotoczną z zespołem nerkowym [HFRS])

 

Hantawirus Sin Nombre (hantawirus wywołujący hantawirusowy zespół płucny [HPS])

 

  Peribunyaviridae (F)

 

    Bunyavirus (Orthobunyavirus) (G)

 

Buniawirus gorączki Oropouche

 

  Phenuiviridae (F)

 

    Phlebovirus

 

Flebowirus gorączki Doliny Rift

 

Flebowirus SFTS (flebowirus wywołujący ciężką gorączkę z zespołem małopłytkowości)

 

Herpesvirales (O)

 

  Herpesviridae (F)

 

    Simplexvirus (G)

 

Małpi alfaherpeswirus typu 1(herpeswirus małpi, herpeswirus typu B)

 

  Rhabdoviridae (F)

 

    Lyssavirus (G)

 

Australijski wirus wścieklizny nietoperzy(ABLV)

V , **

Wirus Duvenhage (DUVV)

V , **

Europejski wirus wścieklizny nietoperzy typu 1 (EBLV1),

V , **

Europejski wirus wścieklizny nietoperzy typu 2 (EBLV2)

V , **

Wirus wścieklizny nietoperzy Lagos(LBV)

**

Wirus Mokola (MOKV)

 

Wirus wścieklizny (RABV)

V , **

Nidovirales (O)

 

  Coronaviridae (F)

 

    Betakoronavirus (G)

 

koronawirus zespołu ostrej niewydolności oddechowej (wirus SARS)

 

koronawirus zespołu ostrej niewydolności oddechowej 2 (wirus SARS-CoV-2)

(10)

Koronawirus bliskowschodniego zespołu niewydolności oddechowej (wirus MERS)

 

Pikornavirales (O)

 

  Picornaviridae (F)

 

    Enterovirus (G)

 

Wirus polio typu 2 (1)

V

    Hepatovirus (G)

 

Nieprzyporządkowane (O)

 

  Adenoviridae (F)

 

  Astroviridae (F)

 

  Arenaviridae (F)

 

    Mammarenavirus (G)

 

Mammarenawirus Whitewater Arroyo

 

  Hepadnaviridae (F)

 

    Ortohepadnawirus (G)

 

Wirus zapalenia wątroby typu B (WZW B, HBV)

V, D, **

  Hepeviridae (F)

 

  Flaviviridae (F)

 

    Flavivirus (G)

 

Wirus Dengue

 

Wirus japońskiego zapalenia mózgu

V

Wirus choroby lasu Kyasanur (KFDV)

V

Wirus choroby skokowej owiec (LIV)

**

Wirus zapalenia mózgu doliny Murray(wirus australijskiego zapalenia mózgu)

 

Wirus omskiej gorączki krwotocznej

 

Wirus Powassan

 

Wirus Rocio

 

Wirus zapalenia mózgu St. Louis

 

Wirus kleszczowego zapalenia mózgu

 

    Wirus Absettarov

 

    Wirus Hanzalova

 

    Wirus Hypr

 

    Wirus Kumlinge

 

    Wirus Negishi

 

    Wirus rosyjskiego wiosenno-letniego zapalenia mózgu (2)

V

    Wirus kleszczowego zapalenia mózgu (podtyp środkowoeuropejski)

V, **

    Wirus kleszczowego zapalenia mózgu (podtyp dalekowschodni)

 

    Wirus kleszczowego zapalenia mózgu (podtyp syberyjski)

V

Wirus Wesselsbron

 

Wirus gorączki Zachodniego Nilu

 

Wirus żółtej gorączki

V

    Hepacivirus (G)

 

Wirus zapalenia wątroby typu C (WZW typu C, HCV)

D, **

  Orthomyxoviridae (F)

 

    Influenzavirus A (G)

 

Wysoce patogenne wirusy ptasiej grypy HPAIV (H5), np. H5N1

 

Wysoce patogenne wirusy ptasiej grypy HPAIV (H7), np. H7N7, H7N9

 

Wirus A grypy typu A/Nowy Jork/1/18(H1N1) (grypa hiszpanka 1918)

 

Wirus A grypy typu A/Singapur/1/57(H2N2)

 

Nisko patogenny wirus ptasiej grypy(LPAI) H7N9

 

  Poxviridae (F)

 

    Orthopoxvirus (G)

 

Wirus ospy małp

V

  Retroviridae (F)

 

    Deltaretrovirus (G)

 

Ludzki wirus T-limfotropowy typu 1(HTLV-1)

D, **

Ludzki wirus T-limfotropowy typu 2(HTLV-2)

D, **

Lentivirus (G)

 

Ludzki wirus niedoboru odporności typu1 (HIV-1)

D, **

Ludzki wirus niedoboru odporności typu2 (HIV-2)

D, **

  Togaviridae (F)

 

    Alphavirus (G)

 

Wirus Cabassou

 

Wirus wschodniego zapalenia mózgu i rdzenia koni

V

Wirus Chikungunya

**

Wirus Everglades

**

Wirus Mayaro

**

Wirus Mucambo

**

Wirus Ndumu

**

Wirus Tonate

**

Wirus wenezuelskiego zapalenia mózgu i rdzenia koni

V

Wirus zachodniego zapalenia mózgu i rdzenia koni

V

PASOŻYTY

Balamuthia mandrillaris

 

Echinococcus granulosus

**

Echinococcus multilocularis

**

Echinococcus oligarthrus

**

Echinococcus vogeli

**

Leishmania braziliensis

**

Leishmania donovani

**

Leishmania guyanensis (Viannia guyanensis)

**

Leishmania infantum (Leishmania chagasi)

**

Leishmania panamensis (Viannia panamensis)

**

Naegleria fowleri

 

Plasmodium falciparum

**

Plasmodium knowlesi

**

Taenia solium

**

Trypanosoma brucei rhodesiense

**

Trypanosoma cruzi

**

GRZYBY

Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces dermatitidis)

 

Blastomyces gilchristii

 

Cladophialophora bantiana (Xylohypha bantiana, Cladosporium bantianum, trichoides)

 

Cladophialophora modesta

 

Coccidioides immitis

A

Coccidioides posadasii

A

Histoplasma capsulatum

 

Histoplasma capsulatum var. farciminosum

 

Histoplasma duboisii

 

Paracoccidioides brasiliensis

A

Paracoccidioides lutzii

 

Rhinocladiella mackenziei

 

CZYNNIKI PASAŻOWALNYCH ENCEFALOPATII GĄBCZASTYCH

Czynnik choroby Creutzfeldta-Jakoba

D (4), **

Wariant czynnika choroby Creutzfeldta-Jakoba

D (4), **

Czynnik gąbczastej encefalopatii bydła (BSE) oraz innych zwierzęcych przenośnych gąbczastych encefalopatii TSE

D (4), **

Czynnik zespołu Gerstmanna-Sträusslera- Scheinkera

D (4), **

Czynnik choroby Kuru

D (4), **