Grupa 1

 

Czynniki, przez które wywołanie chorób u ludzi jest mało prawdopodobne.

 

 

 

Fot. Penicillium spp.

 

Do tej grupy zagrożenia zalicza się np.:

    • osłabione szczepy bakterii stosowane do produkcji szczepionek w badaniach laboratoryjnych oraz w celach produkcyjnych;
    • drożdże stosowane w celach produkcyjnych (Saccharomyces cerevisiae);
    • czynniki biologiczne o działaniu uczulającym, głównie grzyby pleśniowe (niektóre gatunki z rodzaju Aspergillus np. Aspergillus niger lub Penicillium np. Penicillium camembertii).