Dodatkowe informacje

 

POSTĘPOWANIE POEKSPOZYCYJNE W PRZYPADKU ZAKŁUCIA/ZRANIENIA

OSTRYM PRZEDMIOTEM W LABORATORIUM MIKROBIOLOGICZNYM

POBIERANIE PRÓBEK BIOAREOZOLI

 

ANALIZA ILOŚCIOWA I JAKOŚCIOWA BIOAREOZOLI

 

TECHNIKA ZAKŁADANIA MASKI

 

TECHNIKA MYCIA RĄK

 

Materiały informacyjne, broszury, poradniki i zalecenia z dziedziny zagrożeń biologicznych, wydane w CIOP-PIB w ramach I etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, dofinansowywanego w latach 2008-2010 w zakresie zadań służb państwowych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią.

Pełną wersję możecie Państwo pobrać i zapisać na swoim komputerze klikając na ikonkę po prawej stronie tekstu.

ZAGROŻENIA CHEMICZNE I BIOLOGICZNE W MAŁYCH  FIRMACH SPRZĄTAJĄCYCH

Małgorzata Gołofit-Szymczak, Elżbieta Dobrzyńska – Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych CIOP-PIB
Rok wydania: 2010
Liczba stron: 23
ISBN: 978-83-7373-088-5

ZAGROŻENIA CHEMICZNE I BIOLOGICZNE W MAŁYCH ZAKŁADACH GASTRONOMICZNYCH
Lidia Zapór, Joanna Kowalska – Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych CIOP-PIB
Rok wydania: 2010
Liczba stron: 41
ISBN: 978-83-7373-093-9

ŚRODKI OCHRONY SKÓRY (KREMY, ŻELE BARIEROWE) WYMAGANIA, DOBÓR, STOSOWANIE
Joanna Kurpiewska, Jolanta Liwkowicz – Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych CIOP-PIB
Rok wydania: 2010
Liczba stron: 24
ISBN 978-83-7373-094-6

ZNISZCZENIA WODNE BUDYNKÓW I ICH KOROZJA MIKROBIOLOGICZNA
Rafał L. Górny – Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych CIOP-PIB
Rok wydania: 2010
Liczba stron: 84
ISBN 978-83-7373-086-1

 

ZAGROŻENIA BIOLOGICZNE ZWIĄZANE Z UWALNIANIEM MGŁY OLEJOWEJ PODCZAS OBRÓBKI POWIERZCHNIOWEJ METALI.
Marcin Cyprowski, Anna Ławniczek –Wałczyk, Agata Stobnicka, Rafał L. Górny– Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych CIOP-PIB
Rok wydania: 2013
Liczba stron: 11
ISBN 978-83-7373-140-0

BIOMASA - ZALECENIA DO OCENY I OGRANICZANIA NARAŻENIA NA SZKODLIWE CZYNNIKI BIOLOGICZNE
Małgorzata Gołofit-Szymczak, Anna Ławniczek –Wałczyk, Rafał L. Górny – Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych CIOP-PIB
Rok wydania: 2013
Liczba stron: 39
ISBN 978-83-7373-142-4

BEZPIECZEŃSTWO BIOLOGICZNE W MUZEACH I PRACOWNIACH KONSERWACJI ZABYTKÓW
Rafał L. Górny, Marcin Cyprowski, Agata Stobnicka, Małgorzata Gołofit-Szymczak, Anna Ławniczek-Wałczyk – Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych CIOP-PIB
Rok wydania: 2013
Liczba stron: 40
ISBN 978-83-7373-153-0

RYZYKO ZAWODOWE W MUZEACH I PRACOWNIACH KONSERWACJI ZABYTKÓW POWODOWANE PRZEZ SZKODLIWE CZYNNIKI MIKROBIOLOGICZNE
Rafał L. Górny, Anna Ławniczek-Wałczyk, Marcin Cyprowski, Agata Stobnicka, Małgorzata Gołofit-Szymczak – Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych CIOP-PIB
Rok wydania: 2013
Liczba stron: 40
ISBN ISBN 978-83-7373-152-3

 

Materiały informacyjne, broszury, poradniki i zalecenia z dziedziny zagrożeń biologicznych, wydane w CIOP-PIB w ramach II etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, dofinansowywanego w latach 2011-2013 w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz służb państwowych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Główny Koordynator: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią.

Pełną wersję możecie Państwo pobrać i zapisać na swoim komputerze klikając na ikonkę po prawej stronie tekstu.