Dobre praktyki

Zachęcamy do przekazywania nam informacji wynikających z Państwa doświadczenia w zakresie narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne, na temat tzw. dobrych praktyk związanych z ograniczaniem ryzyka zawodowego spowodowanego występowaniem czynników biologicznych, określających działania skierowane na poprawę warunków pracy i promowanie bezpieczeństwa i zdrowia w Państwa zakładzie.

 

 

 

Przykłady dobrych praktyk dostępnych on-line:

  • Artykuł autorstwa Jadwigi Marczewskiej i Krystyny Mysłowskiej opublikowany na LABportal.pl prezentuje dobre praktyki mikrobiologiczne w wytwórni farmaceutycznej.  Autorki tekstu opisują zasady bezpiecznego projektowania i użytkowania laboratorium mikrobiologicznego, zagrożenia związane z narażeniem na szkodliwe czynniki biologiczne oraz sposoby ograniczania ryzyka zawodowego.

http://www.labportal.pl/article/dobra-praktyka-mikrobiologiczna-w-laboratorium-w-wytworni-farmaceutycznej

 

  • Przykład dobrej praktyki dotyczącej pracy w narażeniu na szkodliwe czynniki biologiczne – prezentacja multimedialna autorstwa Stefana Jastrzębskiego z OSPSBHP Oddział Katowice, zaprezentowana podczas XVII edycji Targów BHP 2015 w Katowicach na konferencji „Mam świadomość pracuję bezpiecznie”.

https://ospsbhp.wordpress.com/2015/07/01/14/