Program seminarium

 

9:00 – 9:10

 Otwarcie seminarium

9:10 – 09:20

 

Przedstawienie zmian w bazie CHEMPYŁ, materiałów szkoleniowych i wydarzeń organizowanych w latach 2020-2022 (realizacja zadania 4.SP.13)

9:20 – 09:30

BIOINFO - baza wiedzy o szkodliwych czynnikach biologicznych w środowisku pracy (realizacja zadania 4.SP.12)

9:30 – 09:50

Prezentacja i weryfikacja materiałów informacyjnych na temat zagrożeń związanych z wpływem nanomateriałów na zaburzenia funkcjonowania układu hormonalnego i zaleceń profilaktycznych związanych z ich stosowaniem (realizacja projektu II.PB.10)

09:50 – 10:10

Materiały informacyjne dotyczące systemu monitorowania zagrożeń pyłowych i akustycznych w środowisku pracy w czasie zbliżonym do rzeczywistego (realizacja zadania 2.SP.15)

10:10 – 10:25

Przerwa

10:25 – 10:45

 

Prezentacja i weryfikacja materiałów szkoleniowych i zaleceń profilaktycznych dotyczących oceny narażenia na substancje chemiczne i pyły emitowane podczas drukowania 3D (realizacja projektu II.PB.06)

10:45 – 11: 05

Prezentacja i weryfikacja materiałów szkoleniowych dotyczących nowych metod jednoczesnego oznaczania substancji chemicznych do oceny narażenia pracowników (realizacja projektu II.PB.01)

11:05 – 11:25

 

Materiały informacyjne nt. zastosowania jonizacyjnego detektora do badania aerozoli nanoobiektów (realizacja projektu II.PB.21)

11:25 – 11:40

Przerwa

11.40 – 12.00

Zalecenia do stosowania wskaźnika jakości filtra do wspomagania oceny jego działania w warunkach użytkowania w centralach wentylacyjnych budynków (realizacja zadania 2.SP.14)

12.00 – 12.10

Bezpieczne użytkowanie samochodowych instalacji klimatyzacyjnych (realizacja zadania 2.SP.16)

12.10 – 12.20

Metoda skaningowej mikroskopii jako narzędzie do oceny narażenia na nanoobiekty, ich aglomeraty i agregaty (realizacja zadania 2.SP.13)

12.20 – 12.40

Prezentacja i weryfikacja  produktów informacyjnych na temat działania łącznego badanych substancji chemicznych działających szkodliwie na rozrodczość/zaburzających gospodarkę hormonalną organizmu, które są stosowane w przemyśle chemicznym i kosmetycznym (realizacja projektu II.PB.11)

 

Możliwe są niewielkie zmiany w programie wydarzenia. Ostateczny program otrzymają zarejestrowani uczestnicy seminarium wraz z linkiem do wydarzenia.