Szkolenia podstawowe

„SUBSTANCJE CHEMICZNE W ŚRODOWISKU PRACY – CZY WIEM Z CZYM PRACUJĘ”

Serdecznie zapraszamy pracodawców i pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu z podstaw dotyczących problematyki substancji chemicznych w środowisku pracy i oceny ryzyka związanego z ich występowaniem.

Celem szkolenia jest zdobycie podstawowej wiedzy na temat substancji chemicznych występujących w środowisku pracy, jak również związanych z nimi zagrożeń oraz sposobów zapobiegania u pracowników ich szkodliwym skutkom zdrowotnym, poprzez:

    • poznanie stwarzających zagrożenie substancji chemicznych i ich mieszanin stosowanych na stanowiskach pracy,
    • zwiększenie świadomości ryzyka wynikającego z narażenia na substancje niebezpieczne w miejscu pracy,
    • znajdowanie rozwiązań problemów w tym zakresie, które doprowadzą do poprawy warunków pracy, a tym samym wpłyną na zwiększenie potencjału przedsiębiorstwa,
    • udostępnianie informacji na temat praktycznych narzędzi służących ocenie ryzyka zawodowego,
    • pogłębienie znajomości przepisów prawnych obowiązujących obecnie w Polsce i Unii Europejskiej.

 

TERMINY SZKOLEŃ w roku 2022:

19 maja kwietnia 2022 (szkolenie online, orientacyjne godziny szkolenia 9.00 -14.00) 

 

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, ankietę oceniającą szkolenia i zaświadczenie jego ukończenia.

  

Zachęcamy do rejestracji na szkolenia  i zapoznania się z ramowym programem szkoleń.