Produkcja cementowej powłoki penetrująco-uszczelniającej na konstrukcje betonowe i żelbetowe

Produkcja cementowej powłoki penetrująco – uszczelniającej
na konstrukcje betonowe i żelbetowe

Wyniki badań przeprowadzonych przez pracowników CIOP w Zakładzie produkcji ceramicznej powłoki penetrująco-uszczelniającej na konstrukcje betonowe i żelbetowe, na stanowisku obsługi młyna, przedstawiono odpowiednio w:

  • tabeli CP 1 – wyniki badań stężeń pyłów oznaczonych metodą wagową,
  • tabeli CP 2 – wyniki badań stężeń pyłów oznaczonych metodą masową z użyciem przyrządu DUST TRAK,
  • tabeli CP 3 – wyniki badań stężeń pyłów określonych metodą liczbową z użyciem przyrządu P-TRAK,
  • tabeli CP 4 – wyniki badań stężeń pyłów określonych metodą liczbową z użyciem przyrządu GRIMM 1.108.

 

Fotografie stanowiska pracy

 

Ceramiczna powłoka penetrująco-uszczelniająca na konstrukcje betonowe i żelbetowe

Stanowisko paczkowania ceramicznej powłoki penetrująco-uszczelniającej na konstrukcje betonowe i żelbetowe


Tabela CP 1.  Wyniki badań stężeń pyłów oznaczonych metodą wagową na stanowisku obsługi młyna podczas produkcji ceramicznej powłoki penetrująco-uszczelniającej na konstrukcje betonowe i żelbetowe

 

L.p. Frakcja pyłu Średnie stężenie pyłu[mg/m3]
1. Pył całkowity 9,880
2. Pył respirabilny 0,971
3. Frakcja PM 10 1,006
4. Frakcja PM 2.5 0,163


Tabela CP 2.  Wyniki badań stężeń pyłów oznaczonych metodą masową, z użyciem przyrządu DUST TRAK, na stanowisku obsługi młyna podczas produkcji ceramicznej powłoki penetrująco-uszczelniającej na konstrukcje betonowe i żelbetowe

 

  Przed rozpoczęciem pracy Podczas procesu pracy Po zakończeniu pracy
Czas pomiaru godz. 700 godz. 900 godz. 1100 godz. 1300 godz. 1600
Średnie stężenie [mg/m3] 0,360 2,975 0,240 1,169 0,164
Odchylenie standardowe 0,072 1,737 0,051 0,429 0,014


Tabela CP 3.  Wyniki badań stężeń pyłów oznaczonych metodą liczbową, z użyciem przyrządu P-TRAK, na stanowisku obsługi młyna podczas produkcji ceramicznej powłoki penetrująco-uszczelniającej na konstrukcje betonowe i żelbetowe

 

  Przed rozpoczęciem pracy Podczas procesu pracy Po zakończeniu pracy
Czas pomiaru godz. 700 godz. 900 godz. 1100 godz. 1300 godz. 1600
Średnie stężenie liczbowe [cz/cm3] 5 880 15 416 8 197 4 891 5 191
Odchylenie standardowe 403 392 197 190 163


Tabela CP 4.   Wyniki badań stężeń pyłów oznaczonych metodą liczbową, z użyciem przyrządu GRIMM 1.108, na stanowisku obsługi młyna podczas produkcji ceramicznej powłoki penetrująco-uszczelniającej

na konstrukcje betonowe i żelbetowe

 

Wymiar cząstek [µm] Średnie stężenie liczbowe [cz/dcm3] Czas pomiaru
Przed rozpoczęciem pracy Podczas procesu pracy Po zakończeniu pracy
godz. 700 godz. 900 godz. 1100 godz. 1300 godz. 1600
>0,3 Średnie stężenie liczbowe [cz/dcm3] 281 706 781 285 350 718 485 763 299 350
Odchylenie standardowe 19 078 177 861 4 964 70 147 5 399
>0,4 Średnie stężenie liczbowe [cz/dcm3] 81 858 337 530 97 408 174 968 77 106
Odchylenie standardowe 7 866 112 058 3 622 43 434 1 230
>0,5 Średnie stężenie liczbowe [cz/dcm3] 18 507 243 444 37 485 107 554 24 072
Odchylenie standardowe 2 623 100 092 3 674 39 571 693
>0,65 Średnie stężenie liczbowe [cz/dcm3] 4 746 187 468 16 276 73 689 7 561
Odchylenie standardowe 1 572 85 958 3 009 32 954 375
>0,8 Średnie stężenie liczbowe [cz/dcm3] 2 597 152 169 9 929 2 56 489 3 419
Odchylenie standardowe 1 220 73 478 408 26 691 282
>1,0 Średnie stężenie liczbowe [cz/dcm3] 1 980 120 296 6 636 1 42 385 1 736
Odchylenie standardowe 1 025 58 604 846 20 914 177
>1,6 Średnie stężenie liczbowe [cz/dcm3] 1 557 89 853 4 267 1 29 464 1 004
Odchylenie standardowe 878 45 648 294 15 177 132
>2,0 Średnie stężenie liczbowe [cz/dcm3] 1 282 72 220 3 232 1 22 778 724
Odchylenie standardowe 674 37 647 1 048 12 531 83
>3,0 Średnie stężenie liczbowe [cz/dcm3] 874 40 445 1 714 12 091 407
Odchylenie standardowe 467 22 250 635 7 541 56
>4,0 Średnie stężenie liczbowe [cz/dcm3] 615 22 595 895 6 799 247
Odchylenie standardowe 352 13 005 332 4 725 38
>5,0 Średnie stężenie liczbowe [cz/dcm3] 422 11 948 436 3 781 148
Odchylenie standardowe 260 7 321 165 2 939 21
>7,5 Średnie stężenie liczbowe [cz/dcm3] 202 3 630 120 1 370 59
Odchylenie standardowe 145 2 531 47 1 199 15
>10,0 Średnie stężenie liczbowe [cz/dcm3] 91 1 115 32 501 21
Odchylenie standardowe 71 887 14 457 6
>15,0 Średnie stężenie liczbowe [cz/dcm3] 22 128 4 94 3
Odchylenie standardowe 21 118 3 81 1
>20,0 Średnie stężenie liczbowe [cz/dcm3] 11 33 1 38 1
Odchylenie standardowe 12 32 0 35 1