XXVIII - „DEPRESJA” (2019)

 

XXVIII  edycja konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy „DEPRESJA”

Regulamin XXVIII edycji konkursu 
Ogólny regulamin konkursu na plakat i oświadczenie


    Honorowy Patronat:


Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


 

 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego


    Organizator konkursu:
  Centralny Instytut Ochrony Pracy
  – Państwowy Instytut Badawczy

    Współorganizatorzy konkursu:
  • Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie,
  • Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi,
  • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie.
    Partner merytoryczny konkursu:
   Fundacja Wemenders

 

    Sponsor XXVIII edycji konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy:

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

 

Tematyka konkursu

 

Depresja jest chorobą, która podobnie jak grypa może dotknąć każdego. Nie pyta o płeć, wiek oraz sytuację ekonomiczną. Zachorować może każdy, choć choroba ta częściej dotyka kobiety. Jak wynika z najnowszego raportu NIZP-PZH w 2016 r. w Polsce w poradniach zdrowia psychicznego leczono 1,4 mln osób zmagających się z zaburzeniami zdrowia psychicznego, m.in. depresją.

 

Bardzo często bagatelizuje się objawy depresji, ponieważ uważa się, że to jedynie chwilowe obniżenie nastroju, gorszy dzień, który niebawem sam minie. Tymczasem jest to poważna choroba, która nie pozwala normalnie pracować, uczyć się, jeść, spać czy po prostu dobrze się bawić. Już dziś stanowi jeden z głównych problemów zdrowotnych na świecie i częstą przyczynę przedwczesnej utraty zdolności do pracy w krajach uprzemysłowionych, a częstotliwość jej występowania będzie wzrastać.

 

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że co dziesiąty pacjent zgłaszający się do lekarza pierwszego kontaktu z powodu innych dolegliwości ma pełnoobjawową depresję. Drugie tyle osób cierpi z powodu pojedynczych objawów depresyjnych. Najczęściej występujące to: stopniowa utrata radości życia i odczuwania przyjemności, ograniczenie aktywności życiowej, stopniowa utrata zainteresowań, trudności w podejmowaniu różnych czynności i działań, aż do ich skrajnego zaniechania. Pojawiają się depresyjne myśli, lęk, narastające poczucie utraty sensu życia czy poczucie beznadziei. Depresji towarzyszą też inne, mniej typowe dolegliwości, które utrudniają właściwe rozpoznanie choroby, jak zaburzenie koncentracji uwagi, poczucie pogorszenia pamięci, zaburzenia snu, zmniejszenie lub utrata apetytu. Niestety ponad połowa tak objawiających się przypadków depresji pozostaje nierozpoznana, a spośród osób z rozpoznaną depresją jedynie część otrzymuje adekwatne leczenie.

 

Jak wskazują wyniki badań przyczyny zaburzeń depresyjnych są złożone,  jednak w przypadku 1/3 chorych upatruje się ich w czynnikach związanych z pracą. Powodem bywa wysoki poziom stresu wynikający z nierównowagi wymagań i poczucia kontroli, złego stylu zarządzania, poczucia przeciążenia obowiązkami, a także przemocy psychicznej i mobbingu. Nie każdy potrafi stawić czoła wyzwaniom zawodowym i sprostać wymaganiom dnia codziennego. Dla ponad 5% populacji ta nierówna walka kończy się  chorobą związaną z zaburzeniami nastroju. Tak powszechną, a jednak wciąż stygmatyzowaną.

 

Praca zawodowa jest obszarem życia, który może depresję wywołać, ale także z jej powodu ucierpieć. Zaburzenia depresyjne obniżają jakość życia, a także zdolność do pracy zawodowej i jej efektywność. Mogą też być jednym z głównych powodów wcześniejszego przechodzenia na emeryturę lub rezygnacji z pracy w młodym wieku. Z tego względu niezwykle ważna jest znajomość natury i objawów depresji oraz podstaw jej diagnostyki i leczenia, a przede wszystkim wzrost świadomości społecznej z tego zakresu.

 

Nagrody:

I nagroda – 5 tys. zł

II nagroda – 3 tys. zł

III nagroda – 2 tys. zł

5 wyróżnień (równorzędnych) – po 1 tys. zł każde

 

Harmonogram konkursu:

23 lutego 2019 r. - Ogłoszenie konkursu

7 maja 2019 r. – termin składania prac konkursowych

16 maja 2019 r. – posiedzenie jury konkursowego (Warszawa)

26 czerwca 2019 r. – finał konkursu i otwarcie wystawy pokonkursowej.

 

Składanie prac na konkurs:

Plakaty z dopiskiem „Konkurs na plakat” należy doręczać Organizatorowi pocztą, kurierem lub osobiście w terminach do 7 maja 2019 r.


Adres:
Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa 

 

 

Informacje dotyczące konkursu:

kurator konkursu - Agnieszka Szczygielska
e-mail: agnieszka.szczygielska@ciop.pl

tel. 22 623 36 86