Aspekty bezpieczeństwa pracy w skutecznym zarządzaniu inwestycją budowlaną

 

Po ukończeniu szkolenia uczestnik powinien:

wiedzieć:

 • jaki jest zakres obowiązków i odpowiedzialności uczestników procesu budowlanego
 • jakie dokumenty budowy są niezbędne do zapewnienia bhp podczas realizacji robót budowlanych
 • jakie są wymagania dotyczące pracowników budowlanych
 • jakie dokumenty wymagane są podczas wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych
 • jakie są procedury i dokumenty związane są z zamknięciem placu budowy


znać:

 • zasady współpracy pomiędzy różnymi uczestnikami procesu budowlanego
 • zasady sporządzania dokumentów budowy niezbędnych do zapewnienia bhp podczas realizacji robót budowlanych,
 • zasady doboru pracowników do realizacji projektów budowlanych
 • zasady prowadzenia prac szczególnie niebezpiecznych na placu budowy
 • zasady realizacji i dokumentowania zamykania placu budowy 


umieć:

 • określić właściwe kryteria i wymagania bhp dla pracowników zatrudnianych na placu budowy
 • określić wymagania dla uczestników procesu budowlanego
 • określić  dokumenty i działania uczestników

 


Program ramowyWykładowcy:
Pracownicy naukowi CIOP-PIB

Słuchacze otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia

Zakwaterowanie

Kartę zgłoszenia 
uczestnictwa należy przesłać pocztą lub e-mail na adres: makal@ciop.pl, krswi@ciop.pl.Kontakt:
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
Centrum Edukacyjne
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa
tel. 22 623 36 76
tel. 22 623 37 85
fax 22 623 36 93