Badanie wypadków przy pracy

 

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla przedstawicieli pracodawców i kadry kierowniczej, pracowników służby bhp  

Po ukończeniu szkolenia uczestnik powinien:

• wiedzieć, jakie zdarzenia są wypadkami przy pracy,

• wiedzieć, jak badać wypadki przy pracy w celu identyfikacji ich przyczyn źródłowych,

• umieć badać wypadki z zastosowaniem wybranych metod,

• znać zasady i umieć rejestrować wypadki przy pracy,

• umieć wykorzystywać  dane statystyczne o wypadkach przy pracy do sporządzania raportów o stanie bhp .

W ramach programu szkolenia zostaną przedstawione następujące zagadnienia:

Program ramowy

Wykładowcy:
Pracownicy naukowi CIOP-PIB.

Zakwaterowanie


Kartę zgłoszenia 
uczestnictwa należy przesłać pocztą lub e-mail na adres: makal@ciop.pl, krswi@ciop.pl

Kontakt:
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
Centrum Edukacyjne
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa
tel. 22 623 36 76
tel. 22 623 37 85
fax 22 623 36 93