Ocena ryzyka zawodowego w przedsiębiorstwie

     
W ramach programu szkolenia zostaną przedstawione następujące zagadnienia:
Program ramowy

Wykładowcy:
Pracownicy naukowi Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego

Szkolenie kończy się otrzymaniem zaświadczenia ukończenia szkolenia

Zakwaterowanie


Kartę zgłoszenia 
uczestnictwa należy przesłać najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia (pocztą lub e-mail na adres: makal@ciop.pl ; krswi@ciop.pl)


Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
Centrum Edukacyjne
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa
tel. 22 623 36 76
tel. 22 623 37 85
fax 22 623 36 93