Pola elektromagnetyczne

 

Witamy w dziale serwisu BEZPIECZNIEJ poświęconym zagrożeniom ELEKTROMAGNETYCZNYM.

 

UWAGA. W dniu 1 lipca 2016 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące zagrożeń elektromagnetycznych w środowisku pracy.

 

Prezentowane na kolejnych stronach działu materiały merytoryczne omawiają syntetycznie najważniejsze zagadnienia związane z występowaniem pól elektromagnetycznych w środowisku pracy, w szczególności: źródła pól elektromagnetycznych, skutki narażenia organizmu człowieka na pola elektromagnetyczne, zagrożenia związane z oddziaływaniem pól elektromagnetycznych w środowisku pracy, wymogi przepisów prawa odnoszących się do pól elektromagnetycznych, wielkości charakteryzujące pola elektromagnetyczne w środowisku pracy i zasady oceny narażenia na takie pola oraz identyfikacji zagrożeń elektromagnetycznych, oraz najważniejsze zasady profilaktyki technicznej i organizacyjnej.

 

Uzupełnieniem materiałów merytorycznych są: słowniczek zawierający definicje podstawowych pojęć związanych z zagrożeniami polami elektromagnetycznymi, bogaty wykaz literatury uzupełniającej prezentowaną w dziale wiedzę, wykaz przepisów odnoszących się do pól elektromagnetycznych oraz wykaz norm stosowanych w ich ocenie.

 

W dziale zamieszczono ponadto zbiór materiałów szkoleniowych i informacyjnych oraz prezentacji multimedialnych, które mogą być wykorzystane do samokształcenia w podstawowym zakresie na temat zagrożeń elektromagnetycznych, jak również zestaw narzędzi komputerowych wspomagających ocenę zagrożeń elektromagnetycznych w środowisku pracy.

 

Ze względu na złożoność prezentowanej tematyki, a także możliwe poważne konsekwencje zdrowotne lub materialne niewłaściwie zidentyfikowanych zagrożeń elektromagnetycznych i niedostosowania środków profilaktycznych do potrzeb wynikających z takich zagrożeń w konkretnym miejscu pracy, zapoznanie się z materiałami prezentowanymi w serwisie nie może być traktowane jako alternatywa dla przeprowadzenia specjalistycznej oceny charakterystyki narażenia (wymaganej przez prawo pracy) w otoczeniu źródeł silnych pól elektromagnetycznych lub dla specjalistycznych szkoleń na temat takich zagrożeń i zasad bezpiecznego wykonywania pracy przy źródłach pól elektromagnetycznych.

 

Autorzy: dr inż. Jolanta Karpowicz, dr inż. Krzysztof Gryz, mgr inż. Wiesław Leszko, dr inż. Patryk Zradziński

 

Ostatnia aktualizacja: 04.12.2017