Pola elektromagnetyczne

 

 

Witamy w dziale serwisu BEZPIECZNIEJ poświęconym zagrożeniom ELEKTROMAGNETYCZNYM.

 

Prezentowane na kolejnych stronach działu materiały merytoryczne omawiają syntetycznie najważniejsze zagadnienia związane z występowaniem pola elektromagnetycznego w środowisku pracy, w szczególności: źródła pola elektromagnetycznego, skutki narażenia organizmu człowieka na pole elektromagnetyczne, zagrożenia związane z oddziaływaniem pola elektromagnetycznego w środowisku pracy, wymogi przepisów prawa odnoszących się do ochrony przed nadmiernym oddziaływaniem pola elektromagnetycznego, wielkości charakteryzujące pole elektromagnetyczne w środowisku pracy i zasady oceny narażenia na ten czynnik środowiskowy oraz rozpoznania zagrożeń elektromagnetycznych, oraz najważniejsze zasady profilaktyki technicznej i organizacyjnej.

 

Uzupełnieniem materiałów merytorycznych są: słowniczek zawierający definicje podstawowych pojęć związanych z zagrożeniami wynikającymi z oddziaływania pola elektromagnetycznego, bogaty wykaz literatury uzupełniającej prezentowaną w dziale wiedzę, wykaz przepisów odnoszących się do ochrony przed oddziaływaniem pola elektromagnetycznego.

  

Ze względu na złożoność prezentowanej tematyki, a także możliwe poważne konsekwencje zdrowotne lub materialne niewłaściwie rozpoznanych zagrożeń elektromagnetycznych i niedostosowania środków ochronnych do potrzeb wynikających z takich zagrożeń w konkretnym miejscu pracy, zapoznanie się z materiałami prezentowanymi w serwisie nie może być traktowane jako alternatywa dla przeprowadzenia specjalistycznej oceny charakterystyki narażenia (wymaganej przez prawo pracy) w otoczeniu źródeł silnego pola elektromagnetycznego lub dla specjalistycznych szkoleń na temat takich zagrożeń i zasad bezpiecznego wykonywania pracy przy źródłach pola elektromagnetycznego.

 

Autorzy: dr inż. Jolanta Karpowicz, dr inż. Krzysztof Gryz, mgr inż. Wiesław Leszko, dr inż. Patryk Zradziński

 

Ostatnia aktualizacja: grudzień 2019