Książki

 

KSIĄŻKI

 

Hałas i drgania w procesach pracy - źródła, ocena, zagrożenia
- Z. Engel, W. M. Zawieska

Przedmiotem monografii jest zwalczanie zagrożeń wibroakustycznych w środowisku pracy człowieka. Są w niej szczegółowo ujęte takie zagadnienia, jak: podstawowe problemy wibroakustyki, źródła zagrożeń wibroakustycznych, procesy wibroakustyczne w wybranych maszynach i urządzeniach, wpływ drgań mechanicznych na człowieka i maszyny, hałas a człowiek, badania wielkości wibroakustycznych, ocena ryzyka zawodowego, sposoby ograniczania zagrożeń wibroakustycznych w środowisku pracy, tłumiki, obudowy, kabiny, ekrany, środki ochrony indywidualnej, metody aktywne zwalczania zagrożeń wibroakustycznych, materiały i ustroje w zwalczaniu zagrożeń wibroakustycznych, przykłady zastosowań rozwiązań ograniczających zagrożenia wibroakustyczne, a także obszerna bibliografia dziedziny wiedzy oraz najważniejsze akty prawne jej dotyczące (rozporządzenia, normy, dyrektywy). Monografia, będąca kompendium wiedzy dotyczącej zagrożeń wibroakustycznych, jest przeznaczona dla osób studiujących tę dziedzinę i dla praktyków.

Cena: 40 zł + 5% VATFormat: B5
Liczba stron: 610
ISBN: 978-83-7373-087-8
Rok wydania: 2010


Hale przemysłowe, maszyny, urządzenia – wybrane problemy wibroakustyczne
- Z. Engel, J. Piechowicz, D. Pleban, L. Stryczniewicz

Przedmiotem monografii są wybrane problemy wibroakustyczne środowiska pracy występujące w przemyśle, a więc dotyczące hal, maszyn, urządzeń i instalacji. Omówiono przepisy i regulacje prawne obowiązujące w Polsce, zgodne z dyrektywami Unii Europejskiej, kwestie ograniczania zagrożeń wibroakustycznych w środowisku pracy, w tym obniżania emisji źródeł, podstawowe przemysłowe źródła energii wibroakustycznej, w tym źródła pochodzenia mechanicznego, aerodynamicznego, hydrodynamicznego oraz metody badania przemysłowych procesów wibroakustycznych. Zaprezentowano współczesne metody badania procesów wibroakustycznych, w tym metody wzajemnościowe i inercyjne. Ważnym elementem monografii jest przedstawienie sposobów i metod minimalizacji przemysłowych zagrożeń wibroakustycznych. Metody te dotyczą ograniczeń emisji energii wibroakustycznej przez różne źródła poprzez minimalizację zagrożeń na drodze propagacji.

Nakład wyczerpany – publikacja dostępna w Bibliotece CIOP-PIBFormat: B5
Liczba stron: 298
ISBN: 978-83-7373-074-8
Rok wydania: 2009


Minimalizacja przemysłowych zagrożeń wibroakustycznych - Poradnik
- Z. Engel, J. Piechowicz, D. Pleban, L. StryczniewiczISBN: ISBN 83-7373-146-6
Rok wydania: 2005


OCHRONA PRZED HAŁASEM I DRGANIAMI W ŚRODOWISKU PRACY
- red. D. Augustyńska, W. M. Zawieska

Monografia jest kompleksowym opracowaniem zawierającym podstawowe zagadnienia związane z ochroną człowieka przez hałasem i drganiami mechanicznymi - głównymi szkodliwymi czynnikami fizycznymi w środowisku pracy. Przedstawiono w niej podstawowe wymagania w zakresie ochrony przed hałasem i drganiami w środowisku pracy zawarte w polskich przepisach i normach dostosowanych do przepisów i norm europejskich.


Format: 17,5 x 25 cm - B5
Liczba stron: 228
ISBN: 83-87354-88-0
Rok wydania: 1999


Bezpieczeństwo pracy i ergonomia
- red. D. Koradecka

Monografia dotycząca problematyki bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy oraz ergonomii w pracy.Rok wydania: 1997