Źródła ekspozycji przy obsłudze sieci WN

 

Zalecenia profilaktyki zagrożeń hałasem pracowników obsługujących sieci elektroenergetyczne WN

 

Źródła hałasu przy obsłudze sieci elektroenergetycznych WN

 

Hałas pochodzący od urządzeń elektroenergetycznych

 

Napowietrzne linie przesyłowe  - hałas powodowany przez zjawisko ulotu.
Poziomy dźwięku A w odległości 15 m od przewodu w zakresie od 28 dB (podczas dobrej pogody) do 56 dB (w czasie opadów deszczu).

 

Transformatory energetyczne - hałas powodowany przez zjawisko magnetostrykcji .
Poziomy dźwięku A dochodzące do 70 dB.

  

Hałas wytwarzany przez urządzenia elektroenergetyczne nie stanowi zagrożenia dla słuchu pracowników.

 

Hałas wytwarzany przez transformatory energetyczne w przypadku oddziaływania na pracowników wykonujących prace koncepcyjne może być traktowany jako czynnik uciążliwy, utrudniający koncentrację uwagi i powodujący zmniejszenie wydajności pracy.

 

Inne przykładowe źródła hałasu związane z pracami wykonywanymi przy obsłudze sieci elektroenergetycznych wysokiego napięcia:

 

 • koparki, spycharki i wywrotki - wykorzystywane podczas prac ziemnych,
 • ubijarki do gruntu,
 • betoniarki, wywrotki, wibratory – wykorzystywane podczas fundamentowania słupów nośnych,
 • dźwigami samochodowe, żurawie, wyciągarki  - wykorzystywane podczas stawiania słupów nośnych,
 • hydrauliczne ściskarki do słupów rurowych, narzędzia ręczne (w tym klucze elektryczne oraz hydrauliczne) - wykorzystywane podczas stawiania lub naprawy słupów nośnych
 • wciągarkami, maszynami do hamowania (hamownikami) - wykorzystywane podczas zawieszania przewodów,
 • dźwigi i podnośniki koszowe, hydrauliczne urządzenie do zaciskania przewodów, spawarki, wiertarki, szlifierki kątowe - wykorzystywane podczas konserwacji przewodów,
 • pilarki i kosiarki spalinowe – wykorzystywane do konserwacji terenu,
 • transport samochodowy,
 • generatory prądu i sprężarki.

 

Niektóre z wymienionych maszyn i urządzeń mogą być źródłami hałasu o wysokich poziomach dźwięku A, przekraczających 110 dB, stanowiącego duże zagrożenie dla słuchu pracowników. 

 

Profilaktyka zagrożeń hałasem przy obsłudze sieci elektroenergetycznych WN

 

 • stosowanie cichych maszyn i urządzeń oraz procesów technologicznych,
 • właściwe eksploatowanie maszyn i urządzeń oraz właściwa ich konserwacja i utrzymywanie w dobrym stanie technicznym
 • ograniczanie czasu pracy na hałaśliwych stanowiskach pracy, stosowanie przerw w pracy
 • właściwa organizacja pracy – minimalizacja liczby narażonych pracowników i czasu narażenia,
 • stosowanie środków ochrony indywidualnej – nauszników lub wkładek przeciwhałasowych,
 • profilaktyka medyczna – badania okresowe.

 

Więcej informacji na temat środowiskowych narażeń zawodowych przy obsłudze sieci elektroenergetycznych wysokiego napięcia.