BEZPIECZNIEJ - Serwis profilaktyki fizycznych zagrożeń środowiskowych

 

Witamy w serwisie „Bezpieczniej” - wspomagającym prowadzenie systemowej profilaktyki fizycznych zagrożeń środowiskowych. Mamy nadzieję, że udostępniona tu wiedza, na którą składają się informacyjne materiały merytoryczne, materiały szkoleniowe, prezentacje multimedialne oraz narzędzia komputerowe, ułatwi podejmowanie skutecznych działań ukierunkowanych na eliminację zagrożenia HAŁASEM, DRGANIAMI MECHANICZNYMI, POLAMI ELEKTROMAGNETYCZNYMI, ELEKTRYCZNOŚCIĄ STATYCZNĄ i NIELASEROWYM PROMIENIOWANIEM OPTYCZNYM oraz złagodzenie skutków ich szkodliwego oddziaływania na człowieka.

 

Hałas
Drgania mechaniczne
Pola elektromagnetyczne
Elektryczność statyczna
Nielaserowe promieniowanie optyczne
Mikroklimat