Środki ochrony indywidualnejKsiążki - środki ochrony indywidualnej

 

Konstrukcja odzieży chroniącej przed ugryzieniem przez kleszcze
- A. Pościk, J. Szkudlarek

W wydawnictwie przedstawiono metodykę badań oraz konstrukcję elementów odzieżowych, zawierających repelenty odstraszające kleszcze oraz sposoby ich implementacji do odzieży ochronnej. Przedstawione rozwiązania konstrukcyjne mają charakter uniwersalny – umożliwiają mocowanie elementów odstraszających kleszcze do każdego rodzaju konstrukcji odzieży – a opracowana metodyka badań umożliwia obiektywną weryfikację skuteczności działania dostępnych na rynku urządzeń oraz modeli odzieży chroniących przed ugryzieniem przez kleszcze.

 

Cena: 8 zł + 5%VATFormat: A5
Liczba stron: 28
ISBN: 978-83-7373-329-9
Rok wydania: 2019


Program doboru filtrującego sprzętu ochrony układu oddechowego do ochrony przed nanocząstkami
- K. Makowski

W wydawnictwie zawarto podstawowe informacje dotyczące ochrony układu oddechowego przed aerozolami zawierającymi nanocząstki, w tym zalecenia odnoszące się do prawidłowych: doboru, dopasowania i użytkowania takiego sprzętu.

 

Cena: 8 zł + 5%VATFormat: A5
Liczba stron: 28
ISBN: 978-83-7373-330-5
Rok wydania: 2019


Użytkowanie ochronników słuchu z regulowanym tłumieniem w warunkach występowania hałasu impulsowego
- R. Młyński, E. Kozłowski

Ograniczanie hałasu impulsowego to konieczność w wielu miejscach pracy, hałas ten jest bowiem szczególnie niebezpieczny dla słuchu. Powszechna jest potrzeba prowadzenia komunikacji podczas pracy i w tym kontekście wygodne jest stosowanie ochronników słuchu z regulowanym tłumieniem. Ochronniki słuchu z regulowanym tłumieniem mają dwa ważne aspekty funkcjonalne: odpowiednią ochronę słuchu i możliwość odbioru istotnych dźwięków otoczenia.

W wydawnictwie podjęto temat doboru ochronników słuchu ochronników słuchu w warunkach występowania hałasu impulsowego oraz omówiono metodę tego doboru. Uwzględnienie różnych aspektów związanych ze stosowaniem ochronników słuchu z regulowanym tłumieniem może przyczynić się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa i w konsekwencji zmniejszenia liczby wypadków przy pracy. 

 

Cena: 8 zł + 5%VATFormat: B5
Liczba stron: 39
ISBN: 978-83-7373-339-8
Rok wydania: 2019


Komfort użytkowania – ocena i klasyfikacja sprzętu ochrony układu oddechowego w świetle projektów norm ISO
- K. Makowski

 

Postępująca globalizacja obejmuje coraz częściej przepisy związane z bezpieczeństwem człowieka na stanowisku pracy także w aspekcie ergonomii. Aby zniwelować różnorodność wymagań dla ww. sprzętu zawartych między innymi w normach europejskich, amerykańskich, australijskich czy japońskich powołano, w ramach komitetu technicznego ISO TC 94 Personal safety -- Protective clothing and equipment, podkomitet SC15 Respiratory protective devices, którego celem jest stworzenie nowych standardów dla sprzętu ochrony układu oddechowego. W publikacji zaprezentowano nowe wymagania, metody badań i klasyfikację wprowadzaną przez normy ISO, których filozofia bazuje na przyjęciu za podstawę, do opracowania klasyfikacji, wymagań i metod badań, czynnika ludzkiego i jego fizjologii. Podstawowym elementem klasyfikacji jest ergonomia i bezpośrednio związana z nią „ciężkość pracy”.

 

Cena: 10 zł + 5%VATFormat: A5 (14,5 x 20,5)
Liczba stron: 32
ISBN: 978-83-7373-224-7
Rok wydania: 2016


Polimerowe sensory rozciągania i temperatury w odzieży barierowej oraz elementach sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości. Materiał informacyjny dla użytkowników środków ochrony indywidualnej
- Grzegorz Owczarek

Przedstawiono wykorzystanie sensorów wykonanych z barwionych polimerów do oceny procesów zmiany kształtu (rozciąganie) oraz warunków pracy w znacznie podwyższonej temperaturze, na tzw. gorących stanowiskach pracy. Takie sensory mogą być stosowane jako elementy środków ochrony indywidualnej, w których pod wpływem działania sił zewnętrznych powodujących rozciąganie lub wysokiej temperatury zachodzą nieodwracalne zmiany skutkujące obniżeniem lub całkowitą utratą ich właściwości ochronnych.

Cena: 10 zł + 5% VATFormat: A5
Liczba stron: 15
ISBN: 978-83-7373-176-9
Rok wydania: 2013