Powołanie Pani prof. dr hab. med. Danuty KORADECKIEJ na stanowisko Dyrektora CIOP-PIB

Powołanie Dyrektora
Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego

Pan Władysław KOSINIAK-KAMYSZ, Minister Pracy i Polityki Społecznej
powołał

Panią prof. dr hab. med. Danutę KORADECKĄ

na stanowisko Dyrektora Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego na okres 4 lat, tj. od 15 listopada 2015 r. do 14 listopada 2019 r.

Podstawa prawna: art. 24 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1095)