PEROSH
 

PEROSH - Partnership for European Research in Occupational Safety and Health – jest siecią 13-tu europejskich instytutów badawczych zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii. CIOP-PIB jest członkiem sieci od 2003 r. czyli od początku istnienia sieci.

Celem działania PEROSH jest współpraca i koordynacja badań poszczególnych instytutów dla osiągnięcia zdrowszego, dłuższego i bardziej produktywnego życia zawodowego pracowników w Unii Europejskiej.

PEROSH współpracuje także z organami Unii Europejskiej oraz władzami poszczególnych krajów w celu wspierania opracowywania i realizacji polityki UE oraz polityki krajowej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Od 2008 r. członkowie PEROSH realizują także wspólne projekty badawcze o tematyce znajdującej się w obszarze wspólnych zainteresowań członków sieci.

CIOP-PIB uczestniczy w realizacji następujących projektów badawczych:

 1. Dose-Response Relationships (DRR) for selected chemical substances
  (dr Lidia Zapór, dr Katarzyna Miranowicz-Dzierżawska – Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych)

 2. indIR-UV – Exposure of workers to indirect UV- and IR-radiation emitted by arcs, flames and thermal radiators
  (dr hab. inż. Agnieszka Wolska – Zakład Techniki Bezpieczeństwa)

 3. Nano Exposure & Contextual Information Database (NECID)
  (dr Przemysław Oberbek – Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych)

 4. PEROSH recommendations for procedures to measure occupational physical activity and workload
  (dr Tomasz Tokarski, mgr Marzena Malińska – Zakład Ergonomii)

 1. Well being and work
  (mgr Zofia Mockałło - Zakład Ergonomii)

 

Członkowie sieci PEROSH

Instytuty członkowskie sieci PEROSH są czołowymi instytucjami zajmującymi się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy w swoich krajach. Ściśle współpracują lub są powiązane ze strukturami rządowymi, ministerstwami oraz partnerami społecznymi.

 

Austrian Social Insurance for Occupational Risks (AUVA),
Austria, www.auva.at

 

Central Institute for Labour Protection - National Research Institute (CIOP-PIB),
Polska, www.ciop.pl

 

Federal Institute for Occupational Safety and Health (BAuA),
Niemcy, www.baua.de

 

Finnish Institute of Occupational Health (FIOH),
Finlandia, www.ttl.fi

 

Health and Safety Laboratory (HSL),
Wielka Brytania, www.hsl.gov.uk

 

Institute for Occupational Safety and Health of the German Social Accident Insurance (IFA),
Niemcy, www.dguv.de

 

Italian Workers Compensation Authority (INAIL),
Włochy, www.inail.it

 

National Institute of Occupational Health (STAMI),
Norwegia, www.stami.no

 

National Institute for Safety and Hygiene at work (INSHT),
Hiszpania, www.insht.es

 

National Research Centre for the Working Environment (NRCWE),
Dania, www.nrcwe.dk

 

National Research and Safety Institute for the Prevention of Occupational Accidents and Diseases (INRS),
Francja, www.inrs.fr

 

Netherlands Organisation for Applied Scientific Research (TNO),
Holandia, www.tno.nl

 

Institute for Work and Health (IST),
Szwajcaria, www.i-s-t.ch

 

Więcej informacji na temat działalności sieci PEROSH można znaleźć na stronie internetowej: http://www.perosh.eu/