Projekty UNIJNE
Streszczenie

INCLUSIVE - Smart and adaptive interfaces for INCLUSIVE work environment. (Inteligentne i adaptacyjne interfejsy dla włączającego i przyjaznego środowiska pracy).

Streszczenie projektu:

 

 

W październiku 2016 r. rozpoczęto realizację międzynarodowego projektu INCLUSIVE - Smart and adaptive interfaces for INCLUSIVE work environment (Inteligentne i adaptacyjne interfejsy dla włączającego i przyjaznego środowiska pracy). Projekt jest finansowany w ramach programu Horyzont 2020, podprogramu Factories of the Future (numer umowy 723373).

 

Cel projektu

Celem ww. projektu jest opracowanie nowej koncepcji interakcji między użytkownikiem a przemysłowym systemem produkcyjnym, w którym zachowanie zautomatyzowanego systemu dostosowuje się do zdolności i obciążenia poznawczego operatora. W ramach projektu INCLUSIVE zostanie opracowany innowacyjny, adaptacyjny interfejs (HMI) sterowania systemami produkcji bazujący na analizie czynników ludzkich, mający zastosowanie w konkretnych przypadkach.

 

Udział CIOP-PIB

Projekt podzielono na dziesięć pakietów prac. CIOP-PIB jest liderem pakietu WP6 pt. Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz pomiar satysfakcji pracowników (Safety & Health at Work and Measuring Worker Satisfaction). Ponadto CIOP-PIB jest zaangażowany w 6 kolejnych pakietów prac koordynowanych przez innych partnerów projektu.

 

Konsorcjum projektu

W projekcie uczestniczy 11 jednostek naukowych i partnerów przemysłowych z Włoch, Niemiec, Polski, Grecji i Turcji. Koordynatorem projektu jest włoski University of Modena and Reggio Emilia  (UNIMORE).

 

Pozostali partnerzy projektu INCLUSIVE:

 

  • Technische Universität München (TUM), Niemcy
  • SCM Group S.p.A., Włochy
  • KHS GmbH, Niemcy
  • Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (RWTHA), Niemcy
  • Software Factory GmbH, Niemcy
  • Gizelis Robotics, Grecja
  • Silverline Endustri ve Ticaret A.S., Turcja
  • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB), Polska
  • ASTER – Società Consortile per Azioni, Włochy
  • PROGEA S.r.l., Włochy

 

Więcej informacji

Więcej informacji o projekcie znajduje się na następującej stronie internetowej: http://www.inclusive-project.eu/

 

 

 

Kontakt

Anna Koržinek

Dział Współpracy Międzynarodowej

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

e-mail: ankor@ciop.pl

 Okres realizacji: 01.10.2016 – 30.09.2019