Lista kontrolna - Obciążenie fizyczne

 

ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z OBCIĄŻENIEM FIZYCZNYM

 

Możliwe problemy:

  • Podnoszenie i przenoszenie ciężarów

 

 

Pytania / obserwacje

 

 

Działania poprawiające stan bhp

Czy masa ciężarów podnoszonych i przenoszonych przekracza dopuszczalne wartości?

 

Wiek (lata)

Masa (kg)

 

kobiety

mężczyźni

 

Praca  powtarzalna

Praca  dorywcza

Praca

powtarzalna

Praca

dorywcza

16-18

8

14

12

20

ponad 18

12

20

30

50

 

 

  • Stosowanie urządzeń transportowych eliminujących pracę ręczną (np. wózków transportowych) oraz urzą­dzeń pomocniczych.
  • Zapoznanie pracowników z normami i technikami dźwigania ciężarów oraz przestrzeganie ich stoso­wania*.
  • Stosowanie przenoszenia zespołowego przez dwóch lub trzech pracowników.

 

 

Możliwe problemy:

  • Długotrwała pozycja stojąca lub siedząca oraz wymuszo­na pozycja ciała podczas pracy

 

 

Pytania / obserwacje

 

 

Działania poprawiające stan bhp

Czy często występują wymuszone pozycje ciała przy pracy, jak np.:

-       długie stanie bez możliwości siedzenia

-       pochylanie i skręcenie tułowia

-       kucanie, klękanie

-       z rękoma uniesionymi powyżej linii głowy?

 

  • Zapewnienie pracownikom możliwości zmiany pozycji podczas pracy*.
  • Umożliwienie łatwego dostępu do wyposażenia na stanowisku pracy.
  • Dostosowanie struktury przestrzennej stanowiska pracy do wzrostu i zasięgu rąk pracownika.

ODA