Lista kontrolna - Mikroklimat

 

ZAGROŻENIA CZYNNIKAMI  FIZYCZNYM


Mikroklimat


Zagrożenie - czynnik

Pytania / obserwacje

Działania poprawiające stan bhp

Mikroklimat gorący i zimny z uwzględnieniem nasłonecznienia i ogrzewania pomieszczenia od urządzeń chłodniczych

Czy zapewniono optymalne warunki w pomieszczeniach pracy  w zakresie:

- temperatury  (minimum18oC)

-  odpowiedniej wilgotności powietrza

 

  • Stosowanie żaluzji i okiennych lub markiz w przypadkach nadmiernego nagrzewania się sali sprzedaży latem.
  • Zastosowanie szyb atermicznych (chroniących przed nasłonecznieniem).
  • Stosowanie kurtyn powietrza w przypadku braku przedsionków izolacyjnych, w celu zapobiegania przeciągom i napływowi zimnego powietrza.
  • Stosowanie wentylacji mechanicznej i/lub miejscowej) instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych.
  • Przewietrzanie nadmiernie nagrzewających się pomieszczeń.