Lista kontrolna - Oświetlenie

 

ZAGROŻENIA CZYNNIKAMI  FIZYCZNYMI


Oświetlenie

Możliwe problemy

Pytania / obserwacje

Działania poprawiające stan bhp

Niedostateczne natężenie oświetlenia

Czy poziomy natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy w sali sprzedaży są wystarczające do rozróżniania szczegółów pracy wzrokowej oraz łatwego wykonywania czynności?

 

  • Dokonywanie okresowych pomiarów natężenia oświe­tlenia oraz określanie jego równomierności.
  • Dostosowanie poziomu natężenia oświetlenia do ro­dzaju wykonywanej czynności.
  • Okresowe/systematyczne czyszczenie opraw oświe­tleniowych, źródeł światła i szyb w otworach okien­nych".
  •  Wymienianie na bieżąco uszkodzonych źródeł świa­tła*.

 

Czy napisy informacyjne są dobrze widoczne?

Stosowanie przenośnych i/lub miejscowych opraw oświetleniowych*.

Utrudnione rozróżnianie barw przedmiotów

 

Czy barwy przedmiotów są dobrze rozróżniane?

 

Stosowanie źródeł światła o odpowiednim wskaźniku oddawania barw, zwłaszcza dla czynności wymagają­cych dobrego rozróżniania barw

Występowanie zjawiska olśnienia

 

Czy występuje odczucie niewygody widzenia ze względu na olśnienie?

Stosowanie opraw oświetleniowych z uwzględnieniem ochrony przed olśnieniem.